Schváleno ČTÚ


EriMobile

EriMobile je  duální virtuální mobilní operátor.
Smlouvu uzavíráte se společností Český bezdrát Mobile s.r.o.

Mobilní síť virtuálního operátora

Vodafone, T-Mobile

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k EriMobile

Ceník

Ceník mobilních služeb

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Pokrytí

Mobilní hlasové a datové služby Vodafone

Mobilní hlasové a datové služby T-Mobile