Schváleno ČTÚ


GoMobil

GoMobil je virtuální mobilní operátor.
Smlouvu uzavíráte se společností TERMS a.s., provozovatelem GoMobilu, Relax Mobilu a Šlágr Mobilu.

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Jak přenést číslo

Přenesení čísla ke GoMobilu

Ceník

Ceník mobilních služeb

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Pokrytí