Schváleno ČTÚ


Koruna mobil

Koruna mobil je virtuální mobilní operátor zaměřený na levné volání v ČR.
Smlouvu uzavíráte se společností Private Mobile a.s.

Mobilní síť virtuálního operátora

Vodafone

Jak přenést číslo

Přenesení čísla ke Koruna mobilu

Ceník

Ceník mobilních služeb

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Pokrytí

Mobilní hlasové a datové služby