Schváleno ČTÚ


Nej.cz

Nej.cz je virtuální mobilní operátor.
Smlouvu uzavíráte se společností Nej TV a.s.

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k Nej.cz

Ceník

Ceník mobilních služeb

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Pokrytí

Mobilní hlasové a datové služby