O Tarifonu

Tarifon je bezplatná veřejná služba poskytující nezávislé a nestranné srovnání cen telekomunikačních tarifů pro jednotlivce, domácnosti a podnikatele v ČR. Provozujeme cenové kalkulátory Mobilní tarify, Mobilní internet, Internet doma a Volání doma pro domácnosti, živnostníky/podnikatele a nejmenší firmy.

Provoz Tarifonu je financován z příjmů za reklamu a od operátorů za zprostředkování tarifů. Nejsme majetkově ani jiným způsobem propojeni s kterýmkoliv z operátorů. Nejsme příjemci žádných dotací ani státní podpory jakéhokoliv druhu.

Zpracováváme mobilní tarify desítek operátorů s celoplošnou působností, kteří jsou registrováni u ČTÚ jako podnikatelé v elektronických komunikacích, vedeni v seznamu poskytovatelů mobilních služeb APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí) a aktivně působí na českém trhu.

Aktuálnost a správnost cenových kalkulátorů Tarifonu ověřuje pravidelně Český telekomunikační úřad a stvrzuje ji akreditační značkou SCHVÁLENO Českým telekomunikačním úřadem. Podmínky ČTÚ plníme jako jediní v ČR nepřetržitě od r. 2012.

Vložíte-li své údaje o provozu, Tarifon je porovná s aktuálními službami operátorů a vypočte cenově nejvýhodnější tarif. Výpočet můžete upřesnit a vyhledat si vhodné tarify pro každou uživatelskou skupinu a operátora. Postupovat můžete i opačně a hledat v seznamu tarifů, jaké služby dostanete za částku, kterou jste ochotni za telekomunikační služby utratit.

Tarify aktualizujeme průběžně. Datum poslední úpravy je uvedeno v patičce každé stránky. Abyste nemuseli ceny stále kontrolovat, provozujeme také službu Můj tarif. Po vložení údajů o vašem současném tarifu automaticky upozorní na lepší tarif tak, jak si nastavíte, a bez zbytečného obtěžování.

Smlouvu o dodávce telekomunikačních služeb uzavíráte přímo s operátorem vybraného tarifu. Údaje uživatelů chráníme podle příslušného zákona a nikdy je neposkytujeme firmám ani osobám přímo nezúčastněným na nabídce a dodávce tarifu.

V Praze dne 29.6. 2012. Poslední aktualizace 20.9.2017