Schváleno ČTÚ

O Tarifonu

Tarifon je bezplatná veřejná služba poskytující nezávislé a nestranné srovnání cen telekomunikačních tarifů pro jednotlivce, domácnosti a podnikatele v ČR. Provozujeme 4 cenové kalkulátory: Mobilní tarify, Mobilní internet, Internet doma/firma a Volání doma/firma.

Cílem Tarifonu je pomáhat uživatelům telekomunikačních služeb a  přispívat k rozvoji konkurenčního prostředí v ČR. Provoz Tarifonu je financován z příjmů od operátorů za zprostředkování tarifů a z reklamy. Nejsme majetkově propojeni s žádným operátorem a nejsme příjemci dotací ani státní podpory jakéhokoliv druhu.

Zpracováváme mobilní tarify desítek operátorů s celoplošnou působností, kteří jsou registrováni u ČTÚ jako podnikatelé v elektronických komunikacích a vedeni v seznamu poskytovatelů mobilních služeb APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí).

Vložíte-li své údaje o provozu, Tarifon je porovná s aktuálními službami operátorů a vypočte okamžitě cenově nejvýhodnější tarif. Výpočet můžete upřesnit a vyhledat si vhodné tarify pro každou uživatelskou skupinu.

Tarify aktualizujeme průběžně. Datum poslední úpravy je uvedeno v patičce každé stránky. Abyste nemuseli ceny stále kontrolovat, provozujeme službu Můj tarif. Po vložení údajů o současném tarifu vás automaticky upozorní na lepší tarif podle jednoduchých kriterií, která sami zadáte.

Aktuálnost a správnost cenových kalkulátorů Tarifonu ověřuje pravidelně Český telekomunikační úřad a stvrzuje ji akreditační značkou SCHVÁLENO Českým telekomunikačním úřadem. Podmínky ČTÚ plníme nepřetržitě od r. 2012.

Smlouvu o dodávce telekomunikačních služeb uzavíráte přímo s operátorem vybraného tarifu. Údaje uživatelů chráníme podle příslušného zákona a zásadně je neposkytujeme firmám ani osobám přímo nezúčastněným na nabídce a dodávce tarifu.

V Praze dne 29.6. 2012. Poslední aktualizace 26.11.2016