Schváleno ČTÚ


Pamico Mobile

Pamico Mobile je virtuální mobilní operátor.
Smlouvu uzavíráte se společností Pamico Czech, s.r.o.

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k Pamico

Ceník

Ceník mobilních služeb

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Pokrytí

Mobilní hlasové a datové služby