Schváleno ČTÚ


Poda

Poda je virtuální mobilní operátor
Smlouvu uzavíráte se společností Poda a.s.

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k Poda

Ceník (pouze zákazníkům jiných služeb Poda)

Ceník mobilních služeb

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Pokrytí

Mobilní hlasové a datové služby