Schváleno ČTÚ


PREmobil

PREmobil je obchodní značka mobilních služeb T-Mobile a Pražské energetiky, a.s.
Smlouvu uzavíráte s T-Mobile Czech Republic a.s.

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k PREmobilu

Ceník

Ceník mobilních služeb

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Pokrytí

Mobilní hlasové a datové služby