Přenos telefonního čísla

Jak přenést mobilní číslo

Chcete-li změnit mobilního operátora a současně si ponechat své telefonní číslo, je nutné provést tzv. přenos mobilního telefonního čísla (o přenosu pevného telefonního čísla najdete informace na konci dokumentu). Potřebujete k němu číslo výpovědi opouštěného poskytovatele, ČVOP.

Jak dlouho přenos trvá?

Přenos mobilního telefonního čísla trvá technicky 4 pracovní dny, je však třeba počítat s výpovědní lhůtou, která dobu přenosu prodlužuje. Ta činí ze zákona nanejvýš 30 dnů od doručení výpovědi operátorovi. Od 1.2.2018 se výpovědní doba při přenosu čísla zkracuje na 10 kalendářních dnů.

Číslo je možné přenést nejdříve v den ukončení platnosti smlouvy. Nejpozději 4 pracovní dny před tímto datem proto nahlašte ČVOP přejímajícímu operátorovi. Počítejte s tím, že virtuální operátor může potřebovat o den více.

Výpovědní doba se zpravidla netýká předplacených karet. Držitelé předplacených karet mohou přenos zahájit hned po obdržení čísla výpovědi ČVOP, které jim opouštěný operátor vystaví na požádání bez výpovědní lhůty.

Nemáte závazky vůči svému operátorovi?

Telefonní číslo přenášejte po vyrovnání všech smluvních závazků k operátorovi. Tyto závazky mohou mít povahu záporného kreditu u předplacených služeb, nesplnění podmínek marketingového zvýhodnění nebo časových závazků minimálního finančního plnění u smluv na dobu určitou. Při splácení telefonu či jiného přístroje je nutné doplatit zbývající splátky do ceny telefonu. O2 umožňuje ve splácení přístroje pokračovat i po změně operátora.

Podejte výpověď u opouštěného  operátora

Podejte výpověď u současného operátora a požádejte o uvolnění telefonního čísla k přenosu. Opouštěný operátor vám přidělí číslo výpovědi opouštěného poskytovatele, ČVOP, se standardní platností 60 dnů. ČVOP je 14místné číslo, které obdržíte v SMS. Důležitý je nejbližší možný termínu přenosu: jsou to 4. a 5. číslice (měsíc) a 6. a 7. (den) ČVOP.

Objednejte nové služby přejímajícího perátora

Po získání ČVOP si lze objednat tarif nového, tj. přejímajícího operátora. Potřebujete také své rodné číslo (operátoři ho využívají k ověření platební morálky v systému SOLUS) a obvykle i číslo občanského průkazu. Po odsouhlasení smluvních podmínek obdržíte novou SIM kartu, která nebývá hned funkční. SIM aktivuje operátor v řádu hodin po převzetí nebo zaplacení kreditu nebo ji aktivujete sami způsobem, který vám sdělí přejímající operátor.

Dokončení přenosu mobilního čísla k novému operátorovi

Přenos probíhá v noci od půlnoci do 6 hodin ráno 4. den přenosu, kdy se deaktivuje původní a oživí nová SIM karta. Po 6. hodině byste měli být přepojeni a po vložení a aktivaci nové SIM číslo funkční v nové síti.

Jak požádat o přenos mobilního čísla a získat ČVOP

Do sítě T-Mobile a Vodafone je přenesení čísla zdarma, O2 účtuje tzv. aktivační poplatek 99 Kč. Virtuální operátoři někdy za přenos účtují poplatky ve výši až 350 Kč, častěji je však přenos zdarma nebo je odpuštěn při časovém závazku. Někteří zavazují zákazníky k zaplacení určité částky až při uvolnění čísla z vlastní sítě. Nová SIM karta, kterou vždy potřebujete, může být zpoplatněna částkou až 100 Kč.

Jak přenést číslo pevného (domácího) internetu

Chcete-li změnit poskytovatele pevného xDSL internetu doma, potřebujete znát telefonní číslo a referenční číslo své přípojky plus kód pro ukončení služby (KPU).

Každá pevná xDSL přípojka k internetu má - stejně jako pevná telefonní linka - devítimístné telefonní číslo začínající číslicemi 2,3,4 nebo 5. Při přenosu tohoto pevného čísla k jinému poskytovateli, tj. při změně operátora xDSL připojení k internetu, si vyžádejte od opouštěného operátora tzv. kód pro ukončení služby (KPU). Jde o sedmimístné číslo (před lomítkem, za kterým mohou následovat další číslice) identifikující požadavek na zrušení služby a přenos čísla.

S číslem KPU kontaktujte přejímajícího operátora a objednejte pevný internet. Přejímající operátor může vedle KPU požadovat telefonní číslo linky, na které je přípojka k internetu provozována, a desetimístné tzv. referenční číslo. Obojí najdete na vyúčtování nebo vám je sdělí opouštěný operátor.

Přejímající operátor po uzavření smlouvy s vámi kontaktuje opouštěného operátora, který má 20 dnů na vyřízení přenosu čísla a služby. K přepojení služby dojde zpravidla automaticky, aniž by vám internet vypadl na delší dobu. Spíše výjimečně bude nutné nastavit domácí modem podle pokynů nového poskytovatele, který by měl přepojení potvrdit mailem a SMS.