Schváleno ČTÚ

Jak přenést telefonní číslo k jinému operátorovi

Chcete-li změnit operátora a současně si ponechat své telefonní číslo, je nutné provést tzv. přenos telefonního čísla. Potřebujete k tomu číslo výpovědi opouštěného poskytovatele, ČVOP. Přenos čísla trvá 4-5 pracovních dnů. Uvedených 4-5 dnů nezahrnuje lhůty k vypořádání a ukončení smluvních vztahů uživatele s opouštěným operátorem!

Od okamžiku podání výpovědi s žádostí o přenos čísla může ukončení smlouvy trvat až 1 - 2 měsíce (výjimečně i déle, ověřte si svoji výpovědní lhůtu) v závislosti na dni podání výpovědi v účtovacím období a výpovědní lhůtě. U O2 trvá 42 dnů, u T-Mobilu 30 dnů, u Vodafonu je lhůta ukončení poskytování služeb určena posledním dnem následujícího zúčtovacího období. Výpovědní doba se netýká předplacených karet.

Postupujte podle tabulky dole. Pozor na překročení konce zúčtovacího období byť jen o den: Vodafone vám může naúčtovat celý další měsíc, u O2 a T-Mobilu zaplatíte poměrnou část spotřeby. Držitelé předplacených karet mohou přenos zahájit hned po obdržení čísla výpovědi ČVOP, které jim opouštěný operátor vystaví bez výpovědní lhůty.

Nemáte závazky vůči svému operátorovi?

Telefonní číslo lze přenést až po vyrovnání všech smluvních závazků k operátorovi. Tyto závazky mohou mít povahu záporného kreditu u předplacených služeb, nesplnění podmínek marketingového zvýhodnění nebo časových závazků minimálního finančního plnění u smluv na dobu určitou. Při splácení telefonu či jiného přístroje je nutné doplatit zbývající splátky do ceny telefonu. Pouze O2 umožňuje ve splácení přístroje pokračovat i po změně operátora.

Podejte výpověď u opouštěného  operátora

Podejte výpověď u současného operátora a požádejte o uvolnění tel. čísla k přenosu. Opouštěný operátor vám přidělí číslo výpovědi opouštěného poskytovatele, ČVOP, se standardní platností 60 dnů. ČVOP je 14ti místné číslo, které obdržíte v SMS. Důležitý je nejbližší možný termínu přenosu: jsou to 4. a 5. číslice (měsíc) a 6. a 7. (den) ČVOP.

Objednejte u nás nové služby přejímajícího perátora

Po získání ČVOP si u nás lze objednat tarif nového, tj. přejímajícího operátora. Potřebujete k tomu většinou své rodné číslo a obvykle i číslo občanského průkazu. Po odsouhlasení smluvních podmínek obdržíte novou SIM kartu, která zpravidla nebude ihned funkční. SIM aktivuje operátor v řádu hodin po převzetí nebo zaplacení kreditu nebo ji aktivujete sami způsobem, který vám sdělí přejímající operátor.

Postup lze i obrátit:  Nejprve u nás objednáte nový tarif a o přenos čísla požádáme, až nám sdělíte ČVOP.

Dokončení přenosu čísla k novému operátorovi

Přenos probíhá v noci od půlnoci do 6 hodin ráno 4. den přenosu, kdy se deaktivuje původní a oživí nová SIM karta. Po 6. hodině byste měli být přepojeni a po vložení a aktivaci nové SIM telefon funkční již v nové síti.

Jak požádat o přenos čísla a získat ČVOP

Do sítě T-Mobile a Vodafone je přenesení čísla zdarma, O2 účtuje aktivační poplatek 99 Kč. Virtuální operátoři někdy za přenos účtují poplatky ve výši až 350 Kč, častěji je však přenos zdarma nebo je odpuštěn při časovém závazku. Někteří zavazují zákazníky k zaplacení určité částky až při uvolnění čísla z vlastní sítě. Nová SIM karta, kterou vždy potřebujete, může být zpoplatněna částkou až 100 Kč.