Schváleno ČTÚ


innogy Mobil

innogy Mobil je obchodní značka T-Mobile Czech Republic a.s. a innogy Česká republika a.s.
Smlouvu uzavíráte se společností T-Mobile Czech Republic a.s.

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k innogy Mobilu

Ceník

Ceník mobilních služeb

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Pokrytí

Mobilní hlasové a datové služby