Schváleno ČTÚ


Vectone Mobile

Vectone Mobile je virtuální mobilní operátor.
Smlouvu uzavíráte se společností Mundio Distribution Czech Republic s.r.o.

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k Vectone Mobile

Ceník

Ceník mobilních služeb

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Pokrytí