Předseda vlády řekl, že ČTÚ musí více využívat své pravomoci k nápravě trhu s mobilními službami. Úřadu chybí razance a plně nevyužívá svěřené ani vyžádané kompetence. Český telekomunikační úřad se brání, že dělá vše pro to, aby podpořil tržní konkurenci. Nesouhlasíme. 

Náš mobilní trh léta trpí slabou konkurencí. Odnášejí ji domácnosti vysokými cenami mobilních služeb a podepisuje se na celé ekonomice. Tato situace je způsobena mj. tím, že nemohou efektivně podnikat virtuální mobilní operátoři. Mohli by na trh vnést více konkurence, ale mají horší velkoobchodní ceny a další podmínky, než jaké dostávají malí zákazníci mobilních operátorů, neřkuli úřady, firmy a instituce.

Tématu virtuálních operátorů se věnujeme nepřetržitě od r. 2012, kdy vznikl první. Historii a současný stav podnikání virtuálních operátorů na českém trhu jsme nedávno popsali ve dvou souhrnných článcích. Mnohokrát jsme také napsali, že ČTÚ nevymáhá sjednané podmínky aukcí a nevyužívá dost důrazně své pravomoci. V podobném smyslu se nyní vyslovil i český premiér, který podle ČTK uvedl, že "ČTÚ musí daleko víc využívat svých kompetencí a nástrojů, kterými už dnes disponuje, k nápravě situace na trhu."

V reakci na tweet předsedy vlády se ozval ČTÚ: "V momentě, kdy od virtuálních operátorů nemáme jedinou oficiální stížnost na to, že by něco bylo v nepořádku, že se cítí poškozeni a že by bylo třeba našeho zásahu pro narovnání vztahu se síťovým operátorem, je velmi těžké do jejich obchodních vztahů svévolně zasahovat. Jakmile takový spor virtuální operátor vyvolá, je úřad připravený okamžitě se ujmout své role a situaci řešit," řekl ČTK mluvčí ČTÚ Martin Drtina. "Provádíme analýzu mobilního trhu, dokazujeme na něm existenci tzv. tacitní koluze (tiché shody), připravujeme aukci 5G, v níž počítáme s vyhrazením kmitočtů pro nového hráče, který by mohl zlepšit situaci na rezidentním trhu," dodal mluvčí.

S posledním lze souhlasit. Těžko ale přitakat tvrzení úřadu, že když se na něj virtuálové neobrátili, nemůže nic dělat. Zaprvé, ČTÚ je ze zákona povinen aktivně dohlížet na telekomunikační trh. Má k tomu více pravomocí, než kdy použil. Zadruhé, ČTÚ má o situaci virtuálních operátorů již 6 let podrobné informace. Mnozí z nich ho o svých potížích léta informovali a kriticky se vyjadřovali např. k tříkriteriálnímu testu úřadu. Zatřetí, ČTÚ reagoval na tzv. referenční nabídky mobilních operátorů pro virtuální operátory nedostatečně, když je schválil, ač představují zásadní překážku virtuální konkurenci. Vyjádření tiskového mluvčího považujeme za alibistické a nevěrohodné.

Když už jsme u chybějících oficiálních stížností, které ČTÚ zmínil. Virtuální operátor - vzhledem k negarantované smlouvě uzavřené s mobilním operátorem - nemůže nebo nechce riskovat jeho odvetu. Přenesení zákazníků k jinému mobilnímu operátorovi je jednak mimořádně obtížné a nákladné, jednak může mít virtuál oprávněné obavy, že ho stát nepodrží nebo při rychlosti fungování státní správy stejně zkrachuje. Úřad to netuší?

Za ČTÚ víc než mluvčí hovoří výsledky: zákazník je už 10 let oblbován pohádkami mobilních operátorů o skvělých tarifech a jedinečných mobilních sítích. Kvetou nikdy nekončící akce a podpultové nabídky. ČTÚ opakovaně věští lepší budoucnost, která ne a ne přijít. Českým domácnostem stále nezbývá, než se s operátory dohadovat jako na tureckém bazaru či kupovat tarify za násobky cen platných 10 kroků po překročení hranic ČR.