Uvádíme na pravou míru, co znamená bezplatný veřejný srovnávač a kalkulátor telekomunikačních tarifů a jakou skutečnou zásluhu na něm mají čeští politici.

V médiích se opakovaně objevují informace o vytvoření jakési samospasitelné "státní" kalkulačky telekomunikačních tarifů, a to údajně díky chystané novele zákona o elektronických komunikacích (ZEK).

Aktuální poslanecký návrh novely ZEK v části týkající se srovnávače tarifů však žádnou novinkou není. Povinnost provozovat srovnávač je zakotvena již ve směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1972, kterou byl ustaven Evropský kodex pro elektronické komunikace. Kodex pochází z poloviny loňského roku a vznikal dlouho před poslaneckou novelou. Cenových kalkulaček se týkají preambule 265 až 268 a čl. 103 kodexu:

(268) Nezávislé srovnávací nástroje mohou být provozovány soukromými podniky nebo příslušnými orgány nebo v jejich zastoupení, měly by nicméně fungovat v souladu s vymezenými kritérii kvality, včetně požadavku poskytovat podrobné informace o jejich majitelích, poskytovat přesné a aktuální informace, uvádět čas poslední aktualizace, stanovit jasná, objektivní kritéria, z nichž bude srovnání vycházet, a zahrnovat širokou škálu nabídek, které pokrývají významnou část trhu.

Takové srovnávací nástroje jsou občanům ČR bezplatně k dispozici už od r. 2012 jako soukromé, Českým telekomunikačním úřadem pravidelně zkoušené akreditované cenové kalkulátory. ČTÚ slouží ke cti, že tím o léta předběhl aktuální poslaneckou aktivitu i evropskou legislativu. Současná akreditační pravidla ČTÚ pro cenové kalkulačky jsou v platnosti od r. 2013 a povinnosti jejich provozování uvádějí velmi podrobně.

Úřad má dle kodexu zjevně na výběr, zda bude postupovat stejně jako doposud, tj. srovnávač či srovnávače zajišťovat externě v režii jiného provozovatele, nebo vynakládat milionové prostředky na svůj vlastní, v principu však stejný srovnávací nástroj jako jsou ty, které v ČR léta spolehlivě fungují a stát nestojí nic.

Nějaká pozitiva však může nové vymezení cenového srovnávače a kalkulátoru přinést, např. povinnost operátorů předávat srovnávačům tarifní údaje v závazném datovém formátu, což by stanovoval prováděcí právní předpis po schválení poslaneckého návrhu. Průlom do cen tarifů ale žádná kalkulačka nezařídí.