Český telekomunikační úřad připravil opatření k dočasné regulaci velkoobchodních cen mobilního trhu. Předmětem regulace budou dva základní balíčky služeb: 100 minut + 50 SMS + 2 GB dat a 200 minut + 50 SMS + 10 GB po dobu 18 měsíců. Návrh úřadu by se měl promítnout do snížení maloobchodních cen mobilních tarifů prostřednictvím virtuálních mobilních operátorů.

Ceny mobilních tarifů v ČR patří léta k nejvyšším v Evropě, když O2, T-Mobile a Vodafone dělají vše proto, aby je udržely. Stlačují marže, cíleně omezují služby a vypovídají smlouvy nezávislým virtuálním operátorům, které na trhu nahrazují vlastními virtuálními značkami a operátory s majetkovou účastí, s cílem totálně ovládnout trh.

Po posledním zásahu T-Mobilu, který se chystá k 15.3. jednostranně ukončit smlouvy s 12 virtuály, došla trpělivost už i Českému telekomunikačnímu úřadu. Odhodlal se k návrhu dosud nevídané velkoobchodní regulace zvolených mobilních tarifů na omezenou dobu. Měla by oživit konkurenci mezi mobilními a virtuálními operátory, přinést lepší ceny a nabídnout domácím uživatelům mobilní tarify, které skutečně potřebují.

Český telekomunikační úřad proto 1. března zveřejnil obsáhlou analýzu velkoobchodního trhu s mobilními službami a zahájil veřejnou konzultaci k návrhu dočasných opatření k nápravě. Ta spočívají v označení O2, T-Mobilu a Vodafonu za operátory s významnou tržní silou (sic!) a v uložení povinnosti poskytnout virtuálním operátorům dva regulační balíčky mobilních služeb 100 minut + 50 SMS + 2 GB dat a 200 minut + 50 SMS + 10 GB po dobu 18 měsíců, jejichž cenu určí a dále omezí úřad.

Podle ČTÚ byla důvodem pro zpracování analýzy a vydání opatření skutečnost, že na mobilním trhu dochází k dalšímu zhoršování hospodářské soutěže vytlačováním virtuálních operátorů a jiných soutěžitelů z maloobchodního trhu operátory O2, T-Mobile a Vodafone, a to stanovením nepřiměřených smluvních podmínek na velkoobchodním trhu, na úkor zákazníků a koncových uživatelů.

"Úřad dospěl v souladu s BEREC a dalšími odbornými názory k závěru, že trh není v časovém horizontu až 2 let efektivně konkurenčním trhem. Působí na něm podniky s významnou tržní silou a v této době se neprojeví účinky povinností vyplývajících z aukce kmitočtů 700 MHz. Je proto třeba naléhavě jednat v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany zájmů uživatelů dle čl. 32 odst. 10 Kodexu a § 131 odst. 5 Zákona o elektronických komunikacích a zavést dočasná opatření, a to zejména taková, která zabrání vytlačování některých soutěžitelů z maloobchodního trhu."

Český telekomunikační úřad zahájil k datu vydání analýzy veřejnou konzultaci návrhu, která potrvá do 8. 3. 2022. Návrh ČTÚ má potenciál zvrátit omezenou konkurenci na českém telekomunikačním trhu a zpřístupnit mobilní a další služby širšímu okruhu českých zákazníků než dosud v důsledku snížení tarifních cen.

Aktualizace 8.3.: ČTÚ prodloužil veřejnou konzultaci do 18.3.2022.