Český telekomunikační úřad v březnu znovu vyzval O2, T-Mobile a Vodafone ke snížení velkoobchodních cen pro rychlý mobilní přístup k internetu. Současné ceny potlačují konkurenci a virtuální operátoři nemohou nabídnout konkurenceschopné služby se ziskem. Čas k nápravě vyprší koncem dubna.  Někteří virtuálové však LTE připojení poskytují.

V podmínkách loňské aukce kmitočtů byla mj. povinnost pustit konkurenci do vzniklých sítí LTE a nastavit velkoobchodní ceny pro ziskové podnikání virtuálních operátorů. O2, T-Mobile a Vodafone však přístupu virtuálních operátorů do svých LTE sítí brání tím, že si účtují vysoké ceny v tzv. referenčních nabídkách a za jednotková data.

Konstatoval to v březnu Český telekomunikační úřad a vyzval síťové operátory již podruhé ke snížení velkoobchodních cen, a to do konce dubna. Nesprávnost ČTÚ shledává především v cenách za jednotku přenesených dat (0,4 - 0,7 Kč/MB), které síťoví operátoři běžně podstřelují. Vlastním uživatelům prodávají data levněji než velkoobchodně virtuálním operátorům.

Problém se netýká jen sítí LTE, ale i dat v pomalejších 2G a 3G sítích. Mobilní data nejsou v ČR právě levná a síťoví operátoři navíc neumožňují virtuálním operátorům nabídnout zákazníkům do mobilu víc než 1,5 GB. Více dat sice mají tarify na datové SIM kartě (bez možnosti volat), ty ale nefiremní uživatelé, o které se virtuální operátoři hlavně ucházejí, dvakrát nepotřebují.

Lidové noviny uvedly, že překážkou připojení LTE jsou i vysoké vstupní a provozní poplatky v referenčních nabídkách vydražitelů. Vodafone si za přístup k LTE síti údajně účtuje jednorázový poplatek 33 milionů korun, O2 27 milionů a T-Mobile devět milionů a všichni svorně požadují od virtuálních operátorů další pravidelné měsíční platby a minimální finanční plnění.

Někteří virtuální operátoři přesto rychlá LTE data poskytují skrze zvýšenou platbu za aktivní SIM kartu síťovému operátorovi, kterou pak přenášejí na zákazníka jako příplatek LTE (viz druhá tabulka). V těchto případech zřejmě není uzavřena smlouva na základě referenční nabídky, neboť T-Mobile i O2 připouštějí, že takové smlouvy s žádným virtuálním operátorem dosud neuzavřeli.

První čtyří virtuální operátoři v tabulce poskytují rychlejší LTE připojení v síti T-Mobile prostřednictvím dceřinné společnosti GTS. Vinatel působí v síti O2 a má LTE dokonce levnější než 3G připojení. U Vodafonu jsme žádného virtuálního operátora s LTE nenašli.

Nevyhoví-li O2, T-Mobile a Vodafone požadavku ČTÚ na přiměřené velkoobchodní ceny do konce dubna, může úřad využít své pravomoci a mezioperátorské ceny dat regulovat. Mohli bychom se dočkat levnějšího mobilního internetu a virtuální operátoři se vymanit z neziskového podnikání. Hraje se o čas, zda někteří virtuálové vysoké velkoobchodní ceny dat ustojí.