Od 25.10. začne O2 převádět do dalšího měsíce nespotřebovaná mobilní data, která si zákazník dokoupí nejdříve týden před koncem zúčtovacího období. Operátor tím plní slib z června poté, co mezi zákazníky způsobil poprask ukončením bezplatného poskytování internetu po vyčerpání základního datového balíčku.

O2 si vylepšuje reputaci poškozenou nedávno ukončením bezplatného poskytování mobilního internetu po vyčerpání základního datového balíčku. Od 25. října začne převádět nespotřebovaná data do dalšího měsíce, pokud byla dokoupena týden a později před koncem zúčtovacího období. Nový způsob čerpání dat má zákazníkům O2 umožnit využívat mobilní internet, aniž by přišli o dokoupená data. Nevyčerpaných dat v základu tarifu se úprava netýká a propadají jako dosud.

V praxi to podle O2 znamená, že pokud si zákazník s tarifem FREE CZ obnoví datový balíček týden před koncem zúčtovacího období a stihne spotřebovat jen 1 GB, převede mu O2 zbylých 0,5 GB do dalšího měsíce. Během něj tak bude mít k dispozici 2 GB mobilních dat s tím, že nejprve se spotřebují přenesená data z předchozího období.

Odpadá výhodnější varianta, kdy by se nespotřebovaná data čerpala po vyčerpání základního objemu a mohla se přenášet až do úplného vypotřebování. Bezplatná data u O2 po vyčerpání FUP jsou nenávratně minulostí, nicméně převod dokoupených a nespotřebovaných dat do dalšího měsíce se blíží převádění nespotřebovaných minut a SMS, které operátoři léta uplatňují u vybraných tarifů a skupin zákazníků. Nespotřebovaná data z balíčků převádí do dalšího měsíce běžně Kaktus, nízkonákladová značka T-Mobilu.

Ceny dokupovaných dat O2 podle objemu ukazuje tabulka. Objem dokupovaných dat je vždy stejný jako v základním tarifu na začátku účtovacího období (reset). Zákazník si nemůže dokoupit jiný objem.