Ze 40 virtuálních mobilních operátorů, kteří na sklonku r. 2013 působili v ČR, mají více než 3/4 kořeny v telekomunikacích, energetice a obchodu. T-Mobile pustil do své mobilní sítě 24 virtuálních operátorů, Vodafone 13, O2 se soustředilo na 3 klíčové partnery.

V naší předchozí aktualitě jsme dokumentovali mj. rychlý růst počtu virtuálních mobilních operátorů v ČR v r. 2013. Nyní ukážeme, z jakých oblastí národního hospodářství partneři síťových operátorů O2, T-Mobile a Vodafone pocházejí.

Rozdělení virtuálních mobilních operátorů podle sektorů českého hospodářství, ze kterých pocházejí jejich zakladatelé, shrnuje následující tabulka (údaje k 31.12.2013).

Mobilní operátoři volili své virtuální partnery nejčastěji z oblasti telekomunikací (plná polovina firem). O2 měl zřetelně odlišnou strategii od T-Mobilu a Vodafonu: omezený počet partnerů si vybral z velkých energetických (ČEZ a.s.), mediálních (Ringier Axel Springer CZ a.s.) a obchodních společností (Tesco Mobile ČR, s.r.o.). T-Mobile zase získal prostřednictvím GTS Czech celou řadu menších firem, mezi kterými převládají ty z oboru telekomunikací.

Nová značka v tabulce označuje tzv. brand resellery, v českých podmínkách nízkonákladové virtuální sítě Kaktus od T-Mobilu a Studentfone a Oskartu Vodafonu. Mobilní operátoři jimi reagují na virtuální operátory a na pokles zájmu o vlastní předplacené karty s vyšším cenami. BLESKmobil O2 jsme kvůli úzkému propojení s mediálním domem Ringier zařadili mezi mediální projekty.

BLESKmobil je kvůli brzkému startu zdaleka nejúspěšnějším virtuálním operátorem s cca 300 tisíci uživatelů, pár nejlepších z ostatních může obsluhovat snad desítek tisíc uživatelů, většina pak patrně jen stovky až tisíce zákazníků. S ohledem na celkový počet 13-14 mil aktivních SIM karet v ČR je tržní podíl virtuálních mobilních operátorů dosud nízký v řádu jednotek %, což vyplývá mj. i z jejich krátkého působení na trhu.

Za nejúspěšnější bývají v Evropě označována spojení mobilních operátorů s médii a obchodem. tj. se sektory se silným marketingovým a prodejním potenciálem. Tento trend sleduje O2. Letošní a příští rok nám ukáží, jak se bude dařit virtuálním mobilním operátorům i ze sektorů telekomunikací, energetiky a dalších.