Operátor: freeSAT

freeSAT je poskytovatel satelitní televize. Smlouvu uzavíráte se společností Canal+ Luxembourg S. à r.l., Lucembursko.

Ceník

Ceník služeb

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Pokrytí

Satelitní