Operátor: Odorik

Odorik.cz je virtuální mobilní operátor a pro volání z internetu (VoIP). Smlouvu uzavíráte se společností miniTEL s.r.o.

Ceník

Ceník mobilních služeb

Ceník volání z internetu

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k Odoriku.cz

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Pokrytí (údaje operátora)

Mobilní hlasové a datové služby

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby