Operátor: One Mobile

One Mobile je duální virtuální mobilní operátor. Smlouvu uzavíráte se společností One Mobile Česká Republika a.s.

Ceník

Ceník mobilních služeb

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k One Mobile

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile a Vodafone

Pokrytí (údaje operátora)

Mobilní hlasové a datové služby T-Mobile

Mobilní hlasové a datové služby Vodafone

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby