Operátor: Poda

Poda je virtuální mobilní operátor a poskytovatel internetu. Smlouvu uzavíráte se společností Poda a.s.

Ceník

Ceník služeb

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k Poda

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Pokrytí (údaje operátora)

Mobilní hlasové a datové služby

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby