Podmínky užití Tarifonu

Tyto podmínky zakládají celý vztah mezi Uživatelem, Operátorem, Partnerem a Provozovatelem cenového kalkulátoru a srovnávače telekomunikačních tarifů Tarifon.

Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která použije stránky Tarifon k vyhledání tarifu, k výpočtu nejlevnějšího tarifu nebo si prostřednictvím Provozovatele objedná telekomunikační službu, kterou dodá přímo Operátor nebo prostřednictvím Partnera.

Provozovatel poskytuje Uživatelům služby a poradenství prostřednictvím cenového expertního systému Tarifon pro výpočet nejvýhodnějšího mobilního a pevného hlasového nebo datového tarifu bezplatně. Provozovatel  zprostředkovává Uživateli telekomunikační služby Operátorů zdarma.

Použitím cenového kalkulátoru a stránek Tarifon Uživatel uděluje dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob Provozovateli souhlas se zpracováním předaných údajů a k nabídce tarifu telefonickou nebo písemnou formou. Stejný souhlas přiznává Uživatel i Operátorovi a Partnerům Tarifonu přímo se podílejícím na nabídce a dodávce služby.

Objednané tarify doručuje kurýr, zásilková služba nebo Česká pošta na adresu Uživatele nebo je Uživatel vyzvedává osobně u Provozovatele, Operátora nebo Partnera. Služby aktivuje Operátor nebo Uživatel on-line či prvním spojením. Provozovatel neodpovídá za nedodání či opožděnou dodávku tarifu kvůli nepředvídatelným okolnostem na straně Operátora nebo  Partnera.

Tyto podmínky jsou dostupné na webových stránkách Tarifonu. Uživatel s nimi vyjadřuje souhlas užitím Tarifonu. Provozovatel si vyhrazuje právo Podmínky užití Tarifonu průběžně upravovat.

V Praze dne 29.6. 2012. Poslední aktualizace podmínek 20.6.2018.