Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů udělujete odesláním formuláře souhlas se zpracováním poskytnutých údajů provozovateli a správci www.tarifon.cz. Použitím Tarifonu přiznáváte stejný souhlas i operátorovi a partnerovi Tarifonu přímo se podílejícím na dodávce zvoleného nebo náhradního tarifu. Tarifon osobní údaje uživatelů neuchovává.

Souhlas udělujete dobrovolně a jednorázově na dobu nutnou k vyřízení vašeho požadavku. Můžete ho případně písemně odvolat odesláním žádosti na info@tarifon.cz. Odesláním formuláře potvrzujete, že jste byl/a upozorněn/a na práva související se správou a zpracováním údajů. Podle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb se lze v případě domnělého porušení práv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.