Souhlas se zpracováním údajů podle GDPR

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR) v souvislosti se zpracováním osobních údajů udělujete odesláním formuláře souhlas se zpracováním poskytnutých údajů provozovateli a správci www.tarifon.cz.

Použitím Tarifonu přiznáváte stejný souhlas i operátorovi a partnerovi Tarifonu přímo se podílejícím na dodávce zvoleného nebo náhradního tarifu. Tarifon obdržené údaje uchovává jen na dobu nezbytně nutnou k jednorázovému vyřízení požadavku.

Souhlas udělujete dobrovolně a jednorázově na dobu nutnou k vyřízení vašeho požadavku. Můžete ho případně písemně odvolat odesláním žádosti na info@tarifon.cz. Odesláním formuláře potvrzujete, že jste byl/a upozorněn/a na práva související se správou a zpracováním údajů. Podle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb a GDPR se lze v případě domnělého porušení práv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.