Operátor: SeniorTel

SeniorTel je obchodní značka virtuálního operátora 99mobile. Smlouvu uzavíráte se společností MAXPROGRES mobile, s.r.o.

Ceník

Ceník mobilních služeb

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k SeniorTelu

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Pokrytí (údaje operátora)

Mobilní hlasové a datové služby

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby