Operátor: Viridium.cz

Viridium.cz je virtuální mobilní operátor a poskytovatel internetu a TV. Smlouvu uzavíráte se společností Viridium.cz s.r.o.

Ceník

Ceník mobilních a internetových služeb

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k Viridum.cz

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Pokrytí (údaje operátora)

Mobilní hlasové a datové služby

DSL internet

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby