Schváleno ČTÚ


Bleskmobil

Bleskmobil je obchodní značka předplacených mobilních služeb O2.
Smlouvu uzavíráte se společností O2 Czech Republic a.s.

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k Bleskmobilu

Ceník

Ceník mobilních služeb

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Pokrytí

Mobilní hlasové a datové služby (stejné jako O2)