Schváleno ČTÚ


Ha-loo

Ha-loo mobil je operátor pro internetové volání a virtuální mobilní operátor.
Smlouvu uzavíráte se společností ha-vel internet s.r.o.

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k ha-loo

Ceník

Ceník mobilního volání

Ceník volání z internetu

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Pokrytí

Mobilní hlasové a datové služby

Ve místech s rychlým připojením k internetu (VoIP)