Schváleno ČTÚ


Kaktus

Kaktus je obchodní značka předplacených mobilních služeb T-Mobile.
Smlouvu uzavíráte se společností T-Mobile Czech Republic a.s.

Jak přenést číslo

Přenesení čísla ke Kaktusu

Ceník

Ceník mobilních služeb

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Pokrytí

Mobilní hlasové a datové služby