Schváleno ČTÚ


Mobil.cz

MOBIL.CZ je obchodní značka mobilních služeb T-Mobile a MAFRA a.s.
Smlouvu uzavíráte se společností T-Mobile Czech Republic a.s.

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k MOBIL.CZ

Ceník

Ceník mobilních služeb

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Pokrytí

Mobilní hlasové a datové služby