Schváleno ČTÚ

Nápověda Mobilní tarify

Kalkulátor vypočte nejlepší mobilní tarify a balíčky volání, SMS a internetu v národních sítích ČR pro jednotlivce, rodiny nebo drobné podnikatele a malé firmy pro paušálně hrazené služby a pro služby s placením podle skutečné spotřeby (předplacené karty). Uváděné ceny jsou vždy s DPH.

Údaje o dostupnosti služby, tj. o pokrytí území ČR signálem pro volání z mobilu a pro mobilní přístup k internetu, naleznete u síťových operátorů O2 , T-Mobile a Vodafone. Údaj neomezeně u tarifu označuje velmi vysokou spotřebu minut, SMS nebo dat. Extrémní spotřeby mohou být operátorem omezeny nebo zpoplatněny.

Kalkulátor (základní)

Je určen pro uživatele, kteří svoji spotřebu spíše odhadují než přesně znají. Zadáváte počet minut, které odhadujete, že provoláte. Vložte odesílané SMS a potřebná data v MB, používáte-li mobilní internet. Kalkulačka spočítá útratu, kterou by zaplatili nejčastější uživatelé (modus) se zadanou spotřebou.

Uživatele hledající vybrané tarify pro rodinu nebo firmu použijí příslušné záložky a zadávají navíc počet minut a SMS odesílaných v rámci rodiny a podniku.

Výsledek výpočtu

Po výpočtu se zobrazí prvních 10 (5 od síťových  a 5 od virtuálních operátorů) nejvýhodnějších tarifů od nejlevnějšího k nejdražšímu, cena paušálu či karty a útrata, kterou zaplatíte při zadaném provozu. Podrobnosti tarifu si zobrazíte stiskem tlačítka Více, ceny dalších tarifů zobrazíte stiskem Více výsledků.

Pro zobrazení, kolik zaplatíte u operátora, který vás zajímá, použijte filtr Operátor. Jste-li omezeni kvalitou mobilního signálu, můžete najít i všechny operátory v určité mobilní síti (sítě jsou O2, T-Mobile a Vodafone).

Upřesnit (přesnější kalkulátor)

Spolehlivost výpočtu a nalezení cenově nejvýhodnějšího mobilního tarifu zvýšíte vložením více aktuálních údajů o provozu a současném tarifu. Doporučujeme proto použít po základním výpočtu ještě příkaz Upřesnit (nad tabulkou s výsledky) a zadávání údajů věnovat potřebný čas. Přesnější výpočet je určen uživatelům, kteří vloží údaje z přesného vyúčtování operátora.

Můj operátor a tarif

Zadejte, ze které mobilní sítě voláte a vyberte typ tarifu, který používáte. Jste-li novým uživatelem mobilního telefonu, zvolte Nový účastník. Zadání slouží k omezení vlivu tarifikace a nadměrného účtování hovorů na výpočet. Způsob účtování = tarifikace ovlivňuje ceny volání až o desítky procent.

Moje telefonní číslo

Zadání správného telefonního čísla je povinné a dává nám možnost vám zavolat výhodné nabídky určené pouze pro telefonický prodej. Nevkládejte proto cizí nebo neznámá telefonní čísla, kalkulačka vám pak nemusí poskytnout výpočet a telefonickou nabídku se nedozvíte.

Volám do

Volání do vlastní sítě bývá často cenově zvýhodněno a volání do jiných mobilních nebo virtuálních mobilních sití a do pevné sítě účtováno rozdílně. Zadejte proto skutečné rozložení volání do různých sítí nebo takové, které očekáváte (položka Jiná síť zastupuje všechny sítě virtuálních mobilních operátorů). Pozn. Kalkulátory pracující se zadáváním provozu "do cizí sítě" jsou z principu nesprávné, protože nedokáží zohlednit budoucí spotřebu po změně operátora.

Posílám do

Také SMS do vlastní sítě bývají cenově zvýhodněny. Zadejte proto skutečné rozložení odesílaných SMS do různých sítí nebo takové, které očekáváte (položka Jiná síť zastupuje všechny sítě virtuálních mobilních operátorů).

Kalkulátor Rodina/Firma

Pro otevření rodinného nebo firemního kalkulátoru vyberte ve výsledcích filtr Uživatel a položku Rodina nebo Firma. Zobrazí se vám rodinné nebo firemní tarify.

Kalkulátor vyvoláte kliknutím na slovo Upřesnit v záhlaví výsledků. Rodinný/firemní kalkulátor je užitečný pro max 5-7 členů rodiny nebo firmy. Volání a SMS výhradně mezi členy (tzv. VPN) je podmnožinou volání všem účastníkům v síti operátora a bývá proto cenově zvýhodněno i vzhledem k tarifům, které umožňují bezplatné volání v celé síti a které jsou do výpočtu zahrnuty také.

Do kalkulátoru Rodina/Firma zadáváte objem minut a SMS při rodinné nebo vnitrofiremní komunikaci. Výpočetní postup pracuje s řadou zjednodušení a je stále orientační, avšak přesnější než při použití běžné kalkulačky a kalkulátorů jiných provozovatelů. Ve výsledcích se mohou objevit i tzv. sdílené tarify, ve kterých jsou sdíleny společné minuty, SMS nebo data skupinou rodinných nebo firemních účastníků. Vždy ještě zkontrolujte doplňující údaje k tarifu otevřením jeho detailu (tlačítko Více).

Kalkulátor vám navrhne podle zadané spotřeby vhodný tarif z výběru rodinných a doporučených tarifů pro domácnosti a malé firmy. Výpočet opakujte pro každého člena rodiny/firmy a útraty jednoduše sečtěte a porovnejte pro jednotlivé operátory.