Velkoobchodní nabídka mobilních služeb nedává českým virtuálním operátorům možnost konkurovat O2, T-Mobilu nebo Vodafonu ve spotřebitelském segmentu, natož u firemních zákazníků.

ČTÚ v srpnu 2017 uvolnil dokument s názvem Návrh testu tří kritérií pro trh mobilních služeb, ve kterém připustil, že je český mobilní trh zralý pro velkoobchodní regulaci. Velkoobchodními zákazníky síťových operátorů O2, T-Mobilu a Vodafonu jsou virtuální operátoři, ze kterých si trojka udělala nádeníky a zástěrku nefungujícího trhu.

K návrhu lze uplatnit veřejné připomínky, kterých se 8.9. chopila společnost Maxprogres mobile s.r.o. provozující virtuálního operátora 99mobile. Popsala podmínky podnikání na českém mobilním trhu za pouhého přihlížení Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Připomínky 99mobile se shodují s dlouhodobými špatnými zkušenostmi dalších virtuálních operátorů:

•    Velkoobchodní ceny volání a SMS pro virtuály jsou výrazně vyšší než maloobchodní ceny pro firmy
•    Velkoobchodní nabídka neomezeného volání a SMS pro virtuální operátory neexistuje
•    Velkoobchodní cena za mobilní data je výrazně vyšší, než je koncová cena pro domácnosti a firmy
•    Rychlost v LTE síti je pro virtuálního operátora násobně omezená a pod rychlostí 3G sítě
•    Virtuální operátoři dotují ztráty ze zahraničního roamingu a zůstávají bez příjmů za zahraniční účastníky v ČR

Shrnuto, velkoobchodní nabídka (T-Mobilu v případě 99mobile) neumožňuje virtuálním operátorům konkurovat O2, T-Mobilu a Vodafonu u spotřebitelů, a už vůbec ne u firem. To je v přímém rozporu mj. s podmínkami (vágně formulovanými) klíčové aukce LTE frekvencí před 4 lety, ve které se O2, T-Mobile a Vodafone zavázaly k následující velkoobchodní nabídce virtuálním operátorům:

Čl. 5.7.2 Velkoobchodní nabídka
Žadatelé při podání Žádosti o účast ve výběrovém řízení převezmou Závazek velkoobchodní nabídky.

Za účelem splnění Závazku velkoobchodní nabídky podle této kapitoly 5.7.2 Vyhlášení se Žadatelé zavážou po dobu 12 let ode dne právní moci přídělu rádiových kmitočtů na výzvu zájemce o velkoobchodní nabídku jednat s každým zájemcem v dobré víře o uzavření dohody o umožnění přístupu k veřejné komunikační síti provozované s využitím rádiových kmitočtů získaných na základě tohoto výběrového řízení, respektující a umožňující (s přihlédnutím k technickým možnostem dotčené sítě) poskytování nezávislých a celoplošných služeb elektronických komunikací ze strany zájemce.

Tomu musí odpovídat zejména cena za toto umožnění přístupu k vlastní síti, která musí být přiměřená rozsahu (ve smyslu podílu vlastní infrastruktury) a povaze služeb, které mají být prostřednictvím hostitelské sítě poskytovány. Výše ceny za poskytnutí velkoobchodní nabídky podle této kapitoly 5.7.2 Vyhlášení musí umožňovat stejně efektivnímu operátorovi ziskové podnikání na podřazeném trhu nebo trzích.