O Tarifonu

Tarifon je bezplatná služba pro snadné vyhledávání nejvýhodnějších telekomunikačních tarifů pro jednotlivce, domácnosti, živnostníky a malé firmy. V letech 2012 - 2021 byl Tarifon oficiálním akreditovaným srovnávačem Českého telekomunikačního úřadu. V květnu r. 2021 ČTÚ svůj akreditační program ukončil.

Tarifon nepřetržitě monitoruje služby cca 40 největších českých mobilních a linkových operátorů. Zpracováváme mobilní tarify, tarify fixního internetu, hlasových služeb s celoplošným pokrytím ČR a televizní tarify klíčových poskytovatelů. Našim cílem je konkurenční telekomunikační trh s příznivými cenami, kvalitní infrastrukturou a službami.

Nejsme propojeni s žádným z operátorů ani příjemcem dotací nebo jakékoliv státní podpory. Provoz je financován z příjmů od operátorů za zprostředkování tarifů, za reklamu a ze soukromých prostředků provozovatele.

Tarify aktualizujeme průběžně. Datum poslední úpravy je uvedeno v patičce každé stránky. Smlouvu o dodávce služeb uzavíráte s operátorem vybraného tarifu. Údaje uživatelů chráníme podle příslušného zákona, neukládáme je a nikdy je neposkytujeme firmám ani osobám přímo nezúčastněným na nabídce a dodávce tarifu.

V Praze dne 29.6.2012. Poslední aktualizace: 1.1.2023