O Tarifonu

Tarifon je bezplatná služba pro vyhledání nejvýhodnějších telekomunikačních tarifů pro jednotlivce, domácnosti, živnostníky a malé firmy. Nepřetržitě od r. 2012 provozujeme cenové kalkulátory Mobilní tarify, Mobilní internet, Internet doma a Volání doma a srovnávač cen služeb Televize.

V letech 2012 - 2021 byl Tarifon oficiálním akreditovaným srovnávačem Českého telekomunikačního úřadu. V květnu r. 2021 ČTÚ v souvislosti s novelou zákona o elektronických komunikacích svůj akreditační program ukončil.

Tarifon monitoruje služby cca 50 největších českých operátorů. Zpracováváme mobilní tarify operátorů s alespoň 1000 aktivních SIM karet, kteří jsou registrováni u ČTÚ jako podnikatelé v elektronických komunikacích a vedeni v seznamu poskytovatelů mobilních služeb APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí), tarify fixního internetu a hlasových služeb s celoplošným pokrytím ČR a televizní tarify klíčových poskytovatelů.

Nejsme majetkově ani jiným způsobem propojeni s žádným z operátorů. Nejsme příjemci žádných dotací ani jakékoliv státní podpory. Provoz Tarifonu je financován z příjmů od operátorů za zprostředkování tarifů, za reklamu a ze soukromých prostředků provozovatele. Děláme to proto, že chceme v ČR konkurenční telekomunikační trh s přiměřenými cenami a pokročilými službami.

Vložíte-li své údaje o provozu, Tarifon je okamžitě porovná s aktuálními službami operátorů a vypočte a zobrazí cenově nejvýhodnější tarif. Výpočet lze upřesnit a vyhledat si tarify pro každou skupinu uživatelů a operátora. Postupovat je možné i opačně a hledat, jaké služby dostanete za částku, kterou jste ochotni za telekomunikační služby utratit.

Tarify aktualizujeme průběžně. Datum poslední úpravy údajů je uvedeno v patičce každé stránky Tarifonu. Smlouvu o dodávce telekomunikačních služeb uzavíráte přímo s operátorem vybraného tarifu. Údaje uživatelů chráníme podle příslušného zákona, neukládáme je a nikdy je neposkytujeme firmám ani osobám přímo nezúčastněným na nabídce a dodávce tarifu.

V Praze dne 29.6.2012. Poslední aktualizace: 13.05.2021