O Tarifonu

Tarifon je bezplatná veřejná služba akreditovaná Českým telekomunikačním úřadem. Poskytujeme nezávislé a nestranné srovnání cen telekomunikačních tarifů cca 50 největších českých operátorů pro jednotlivce, domácnosti, živnostníky, podnikatele a malé firmy. Provozujeme cenové kalkulátory Mobilní tarify, Mobilní internet, Internet doma, Volání doma a Televize.

Aktuálnost a správnost cenových kalkulátorů Tarifonu ověřuje ČTÚ a stvrzuje ji akreditační značkou Schváleno Českým telekomunikačním úřadem. Podmínky akreditace plníme nepřetržitě od r. 2012.

Zpracováváme mobilní tarify operátorů s nejméně 1000 aktivních SIM karet, kteří jsou registrováni u ČTÚ jako podnikatelé v elektronických komunikacích, vedeni v seznamu poskytovatelů mobilních služeb APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí) a zveřejňují tarify určené pro osobní potřebu a domácnosti, tarify přímých poskytovatelů fixního internetu s celoplošným pokrytím ČR a klíčových poskytovatelů televizních služeb.

Nejsme majetkově ani jiným způsobem propojeni s kterýmkoliv z operátorů. Nejsme příjemci žádných evropských dotací ani jakékoliv státní podpory. Provoz Tarifonu je financován z příjmů od operátorů za zprostředkování tarifů, za reklamu a ze soukromých prostředků provozovatele. Děláme to proto, že chceme v ČR rozvinutý konkurenční telekomunikační trh.

Vložíte-li své údaje o provozu, Tarifon je porovná s aktuálními službami operátorů a vypočte a zobrazí cenově nejvýhodnější tarif. Výpočet můžete upřesnit a vyhledat si vhodné tarify pro každou uživatelskou skupinu a operátora. Postupovat můžete i opačně a hledat v seznamu tarifů, jaké služby dostanete za částku, kterou jste ochotni za telekomunikační služby utratit.

Tarify aktualizujeme průběžně. Datum poslední úpravy údajů je uvedeno v patičce každé stránky Tarifonu. Smlouvu o dodávce telekomunikačních služeb uzavíráte přímo s operátorem vybraného tarifu. Údaje uživatelů chráníme podle příslušného zákona a nikdy je neposkytujeme firmám ani osobám přímo nezúčastněným na nabídce a dodávce tarifu.

V Praze dne 29.6. 2012. Poslední aktualizace:01.01.2021