O Tarifonu

Tarifon je bezplatná veřejná služba akreditovaná Českým telekomunikačním úřadem. Na rozdíl od jiných "srovnávačů" poskytujeme skutečně nezávislé a nestranné srovnání cen telekomunikačních tarifů pro jednotlivce, domácnosti, živnostníky a malé firmy. Provozujeme tyto oficiální cenové kalkulátory: Mobilní tarify, Mobilní internet, Internet doma a Volání doma.

Aktuálnost a správnost cenových kalkulátorů Tarifonu ověřuje pravidelně ČTÚ a stvrzuje ji každoročně akreditační značkou SCHVÁLENO Českým telekomunikačním úřadem. Náročné podmínky ČTÚ plníme jako jediní v ČR nepřetržitě již od r. 2012.

Zpracováváme mobilní tarify desítek operátorů s celoplošnou působností, kteří jsou registrováni u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) jako podnikatelé v elektronických komunikacích, vedeni v seznamu poskytovatelů mobilních služeb APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí) a současně aktivně a veřejně působí na českém trhu.

Provoz Tarifonu je financován z příjmů od operátorů za zprostředkování tarifů a za reklamu. Nejsme majetkově ani jiným způsobem propojeni s kterýmkoliv z operátorů. Nejsme příjemci žádných dotací ani státní podpory jakéhokoliv druhu.

Vložíte-li své údaje o provozu, Tarifon je porovná s aktuálními službami operátorů a vypočte cenově nejvýhodnější tarif. Výpočet můžete upřesnit a vyhledat si vhodné tarify pro každou uživatelskou skupinu a operátora. Postupovat můžete i opačně a hledat v seznamu tarifů, jaké služby dostanete za částku, kterou jste ochotni za telekomunikační služby utratit.

Tarify aktualizujeme průběžně. Datum poslední úpravy údajů je uvedeno v patičce každé stránky. Smlouvu o dodávce telekomunikačních služeb uzavíráte přímo s operátorem vybraného tarifu. Údaje uživatelů chráníme podle příslušného zákona a nikdy je neposkytujeme firmám ani osobám přímo nezúčastněným na nabídce a dodávce tarifu.

V Praze dne 29.6. 2012