Český telekomunikační úřad již potřetí od r. 2014 pohrozil síťovým operátorům kvůli vysokým velkoobchodním cenám rychlého mobilního internetu a neplnění závazků z aukce 2013. Při této rychlosti a účinnosti vymáhání vlastních pravidel Úřadem a za účelového chování O2, T-Mobilu a Vodafonu se vracíme zpět ke kritizovaným  poměrům před r. 2013.

V březnu 2015 ČTÚ vyzval O2, T-Mobile a Vodafone již podruhé ke snížení velkoobchodních cen mobilního LTE internetu. Šlo především o vysoké ceny za jednotku přenesených dat, ale také za vstupní poplatky v řádu desítek milionů korun a povinné měsíční platby v řádu statisíců a milionů. Operátoři O2, T-Mobile a Vodafone dostali na změnu podmínek lhůtu do konce dubna 2015.

Je březen 2016 a poslední tisková zpráva ČTÚ z 24.3. uvádí, že se Rada ČTÚ seznámila se stavem plnění závazků z aukce kmitočtů umožnit virtuálním operátorům ziskové podnikání. Poté co Úřad zjistil, že O2, T-Mobile a Vodafone stále neplní závazek z aukce, v únoru 2016 vyzval všechny tři operátory k úpravě ceny referenčních nabídek přístupu k síti 4G/LTE ve lhůtě do 1 měsíce.

Požadavek podle regulátora údajně zcela splnil jen T-Mobile, podívejme se na tabulku níže z referenční smlouvy T-Mobilu s cenami bez DPH, O2 a Vodafone požadavky na nápravu nerespektovaly. Vodafone sice snížil cenu za 1 MB na 0,29 Kč, avšak až po dosažení počtu 250 tisíc aktivních SIM karet, a O2 svou referenční nabídku neupravilo vůbec. Obě společnosti se proti výzvě ČTÚ odvolaly.

Podle pár dnů staré tiskové zprávy proto "...přistoupí ČTÚ k uplatnění zákonných možností k zajištění nápravy. V prvním kroku Úřad zahájil správní řízení o uložení pokuty za správní delikt. Podle zákona může pokuta dosáhnout výše 2 miliony korun."

Po této stručné rekapitulaci jednoho napadne, jak účinné výzvy a hrozby ČTÚ jsou, když ani za půldruhého roku nepřiměly operátory k nápravě. Směšná správní pokuta ve výši 2 mil Kč, která hrozí O2 a Vodafonu, je ještě zpochybňována a odkládána opravnými právními prostředky. Úřad přitom mohl mít fázi pokut už za sebou a přikročit ke skutečně citelné hrozbě operátorům zahájením řízení k odebrání licencí k vydraženým kmitočtům.

A jak mohou virtuální operátoři na českém trhu fungovat? Za podmínek v tabulce, které ČTÚ zřejmě považuje za umožňující podnikat ziskově? Pomineme-li další platby a závazky, které má virtuální operátor vůči síťovému, jednotková cena T-Mobilu do 150tis uživatelů 0,46 Kč znamená 0,56 Kč/MB s DPH. Obvyklá cena za data účtovaná domácnostem podle spotřeby je 1 Kč/MB. Ano, takový obchod může pro virtuálního operátora mít smysl.

Vezměme ale ceny nejrozšířenějších datových balíčků. Virtuální operátoři se při jejich prodeji patrně dostávají do mínusu a doplácejí na ně. Nakupují totiž data za vyšší ceny, než za kolik je prodávají, obvyklá cena 500 - 1500, MB  pro uživatele virtuálního operátora je 0,3 - 0,5 Kč/MB.

Ani dotování datových tarifů virtuálním operátorům však není nic platné. O2, T-Mobile a Vodafone prodávají domácímu zákazníkovi podobné objemy dat za 0,2 - 0,4 Kč/MB a firmám ještě mnohem levněji, tedy za nižší než velkoobchodní ceny. Ale virtuální značky vlastněné přímo operátory, např. O2 Bleskmobil a O2 Family, nízké ceny mají.