Český telekomunikační úřad vypořádal připomínky operátorů k tříkriteriálnímu testu konkurence na mobilním trhu. Ukončená výzva ČTÚ směřuje k regulaci velkoobchodních cen mobilních služeb, které by českým domácnostem mohly zlevnit mobilní přístup k internetu.

O měsíc prodloužená veřejná konzultace Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) k tzv. testu tří kritérií pro trh mobilních služeb skončila 20. listopadu zveřejněním vypořádání připomínek operátorů. Test je nástrojem regulace telekomunikačního trhu a zkoumá tři podmínky, jejichž splnění umožní předběžnou (ex-ante) regulaci na nově stanoveném mobilním trhu.

Závěry srpnového testu, který zkoumal velkoobchodní nabídky síťových operátorů O2, T-Mobilu a Vodafonu virtuálním operátorům, ukázaly splnění všech tří kritérií testu: 1. překážek ke vstupu na trh, 2. chybějící hospodářské soutěže, 3. slabého práva hospodářské soutěže. Přeloženo, velkoobchodní trh s mobilními službami je podle ČTÚ zralý na předběžnou regulaci a zařazení mezi tzv. relevantní trhy. Od cen na velkoobchodním trhu se odvíjejí ceny maloobchodní, které ČTÚ přímo regulovat nemůže.

Své připomínky k testu přihlásilo a podmínkám konzultace vyhovělo 10 subjektů. Vedle trojice síťových mobilních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) se k výzvě k veřejné konzultaci ČTÚ vyjádřilo několik virtuálních operátorů: Český bezdrát s.r.o., FAYN Telecommunications s.r.o., KlokanMobil, s.r.o. a MAXPROGRES mobile, s.r.o., Asociace českých virtuálních operátorů, zprostředkující operátor (MVNE) Quadruple, a.s. a spolek Výbor nezávislého ICT průmyslu, z.s.

Operátoři byli k výsledkům testu kritičtí ve dvou odlišných skupinách. První, tvořená virtuálními operátory, považuje výsledky testu za malování skutečnosti na růžovo, která je podle nich ještě horší, než úřad uvádí. Pro síťové operátory O2, T-Mobile a Vodafone vyzněl test právě naopak, nesouhlasí s jeho závěry a regulaci se pochopitelně brání.

Jaké je formální skóre vypořádání celkem 89 připomínek a komentářů? Od skupiny virtuálních operátorů ČTÚ přijal nebo částečně přijal  4 připomínky, 9 pozměňovacích návrhů nepřijal (nezapočítán spolek). Ve skupině síťových operátorů bylo od O2 akceptováno 5 připomínek, 7 nepřijato, T-Mobile nula přijato, 4 nepřijato, Vodafone 2 přijaty, 14 nepřijato. Virtuální operátoři nemají specialisty na regulaci jako síťoví operátoři, důvodnost námitek T-Mobilu a Vodafonu je přesto mizivá.

Pozměňovací návrhy operátorů k závěrům tříkriteriálního textu nic zásadního nepřinesly a stanovisko ČTÚ nezměnily. Nyní by měl úřad zveřejnit informace o svém dalším postupu až k přijetí regulace úředníky EU. Zpracovaný test, všechny připomínky operátorů, i to, jak se s nimi úřad vypořádal, si lze přečíst v originále na stránkách výzvy ČTÚ k veřejným konzultacím.