Operátor: CS Spoje

CS Spoje (dříve L-tel) je virtuální mobilní operátor. Smlouvu uzavíráte se společností CS Spoje, s.r.o.

Ceník

Ceník mobilních služeb

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k CS Spoje

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Pokrytí (údaje operátora)

Mobilní hlasové a datové služby

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby