Operátor: innogy Mobil

Innogy Mobil je obchodní značka T-Mobile Czech Republic a.s. a Innogy Česká republika a.s. Smlouvu uzavíráte se společností T-Mobile Czech Republic a.s.

Ceník

Ceník mobilních služeb

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k Innogy Mobilu

Mobilní síť virtuálního operátora

T-Mobile

Pokrytí (údaje operátora)

Mobilní hlasové a datové služby

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby