Operátor: Nordic Telecom

Nordic Telecom je duální virtuální operátor a poskytovatel  internetu. Smlouvu uzavíráte se společností Nordic Telecom s.r.o.

Ceníky

Ceník mobil. služeb v síti T-Mobile

Ceník mobilních služeb v síti O2

Ceník všech služeb

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služeb

Jak přenést číslo

Přenesení čísla k Nordic Telecom

Mobilní síť operátora

Mobilní sítě T-Mobile a O2

Pokrytí

Datové služby Nordic Telecom

Mobilní služby v síti T-Mobile

Mobilní služby v síti O2

Pokrytí (údaje ČTÚ)

Mobilní datové služby