Nejnižší ceny, za které si české domácnosti mohou pořídit střední nebo neomezený mobilní tarif, se již několik let mění jen málo. Sledujeme sice určitý pokles cen neomezených tarifů s větším objemem internetu u síťových operátorů, ale jinak ceny stagnují a zůstávají vysoké.

Pátým rokem zaznamenáváme v půlročních intervalech nejnižší ceny mobilního volání, SMS a internetu u mobilních operátorů O2, T-Mobilu a Vodafonu a virtuálních operátorů v ČR metodikou spotřebních košů.

Ceny sledujeme pro koše volání a textových zpráv bez mobilního internetu a pro koše se stejnou spotřebou volání a zpráv rozšířené o internet. Naše záznamy prozrazují nejnižší ceny, za které bylo možné na běžném trhu pořídit daný objem minut, SMS a případně internetu u nejvýhodnějšího ze síťových (O2, T-Mobile nebo Vodafone, červené křivky) a virtuálních operátorů (zeleně).

Kvůli přehlednosti zde ukážeme jen vývoj cen 2 spotřebních košů podle následující tabulky. V grafech jsou ceny košů odlišeny odstíny červené a zelené: světlé křivky reprezentují střední koš, tmavší neomezený. Koše bez internetu jsou rozšířeny o 500 MB u středního a o 3000 MB dat u neomezeného koše.

V prvním grafu je vynesen časový vývoj cen košů bez mobilního internetu v letech 2013 až 2016. Zřejmá je trvale nižší hladina cen středního i neomezeného koše volání a textových zpráv u virtuálních operátorů než u síťových O2, T-Mobilu nebo Vodafonu. Ceny středního koše jsou v poslední době stálé u obou skupin operátorů, u neomezeného koše virtuálních operátorů mírně stoupají.

Ve druhém grafu jsme vynesli ceny středního a neomezeného koše zahrnujícího i mobilní připojení k internetu. Vývoj cen je u středního spotřebního koše podobný bez internetu i s internetem: ceny se  s časem nemění. U neomezeného koše virtuálních operátorů vidíme, že ceny mají opět stoupající tendenci a předstihly i ceny síťových operátorů, které naopak klesají.

Pokles cen se však týká jen neomezeného koše s objemem dat 3000 MB, u spotřebního koše s 1000 MB jsou ceny setrvalé. Celkově české ceny zůstávají bezdůvodně mnohem vyšší než v sousedním Polsku nebo Rakousku a situace se nezměnila ani v minulém roce.