Podle ČNB přichází Česká republika ročně o cca 300 miliard Kč formou dividend. Peníze odtečou nenávratně do zahraničí a nejsou u nás reinvestovány. Na této částce se podílejí mj. všichni síťoví operátoři kvůli vysokým cenám mobilních služeb: O2, T-Mobile i Vodafone. Samotný T-Mobile pouze v nezdaněných dividendách a jen za uplynulých 10 let odeslal svému vlastníkovi Deutsche Telekom AG 60 miliard Kč.

Český T-Mobile, a nejen on, se pravidelně každé čtvrtletí chlubí růstem výnosů. Máme se radovat?

Banky, pojišťovny, vodárenství, energetika, telekomunikační služby. Bankovní a tzv. síťové služby, jejichž vlastníci nejvíc zneužívají svého postavení na českém trhu a berou prostředky podfinancovaným českým firmám a z kapes domácností. Česká národní banka odhaduje roční výši nevratného odlivu kapitálu z ČR jen formou dividend zahraničních akciových společností na přibližně 300 miliard korun.

Dividendy ale nejsou jedinou cestou, kterou peníze z Česka mizí. Ekonomové odhadují, že zhruba stejná částka, ne-li vyšší, odplyne formou zvýšených nákladů, které tyto firmy hradí svým mateřským a sesterským společnostem, např. při povinných nákupech zařízení a služeb, poradenství, licencí apod. Ročně tím všichni přicházíme možná až o 600 000 000 000 Kč, takřka polovinu příjmů rozpočtu celé České republiky.

Tragická je v evropském měřítku také bilance kapitálových příjmů ČR, kdy ven odejde 4x více kapitálu než přijde z evropského rozpočtu. "Západem" jsou nám ovšem drze připomínány dotace v několikanásobně nižších objemech, než kolik prostředků odejde. Dotace přitom ničí konkurenci a jsou jednou z příčin závislosti českého hospodářství na bohatších zemích EU. Argumenty, že dotace a investice a zisky soukromých firem je cosi odlišného, neobstojí, když např. majoritním akcionářem s třetinovým podílem Deutsche Telekomu AG (T-Mobile a další) je německý stát nebo když dotace v ČR směřují opět do německých firem, viz např. Bosch. Nebo když kupujeme zdánlivě dotované výrobky za neskutečné ceny na Západě.

V případě mobilních služeb je ztráta umocněna zneužíváním národního bohatství ČR, přenosového spektra. Operátory nijak neospravedlňuje, že nejprve zaplatili za licence a platí pravidelné roční poplatky. Stačí porovnat ekonomické výsledky firem Deutsche Telekomu v Česku, v Polsku a Rakousku a ceny, které platí čeští a cizí zákazníci se stejným vlastníkem u sousedů. T-Mobile je schopen ziskově fungovat  i při cenách mnohem nižších, než účtuje v Česku. Kdyby nemohl, dávno by svá aktiva v uvedených zemích prodal.

Rozdíl cen v ČR a u sousedů je dlouhodobě několikanásobný a neospravedlnitelný. Není nutné provádět obsáhlé nákladové analýzy, neboť se z nich vzhledem k uvedeným skutečnostem stejně mnoho nepozná. Nikdo také není schopen úředním postupem určit, jaká by měla ziskovost operátora být. Srovnávací analýza podnikání stejného subjektu za podobných podmínek u nás a v sousedství ale poskytuje jasný obraz - máme předraženo.

V tabulce jsme shrnuli dividendy, které T-Mobile každoročně zasílá svým zahraničním akcionářům. Je sice vidět postupně klesající trend, nikoliv však dostatečně a rychle. Za uplynulých 10 let (firma v ČR vznikla už v r. 1996) T-Mobile odeslal do zahraničí přes 60 miliard korun. V r. 2015 je dividenda sice nulová, ale 1.1. 2015 koupil T-Mobile Czech Republic za 4,2 mld Kč od svého vlastníka Deutsche Telekomu firmu GTS Czech s.r.o., která vznikla vynětím z GTS Novera v ČR. Vybrané peníze operátorovi stačí i na investice a pokrývání dalších nákladů.

Jak z takového marasmu ven? Někteří se křižují, co by nastalo, kdyby Česko zavedlo sektorovou daň, např. pro velké telekomunikační společnosti. Sektorové daně ale fungují i jinde v Evropě. Síťové firmy z ČR nikam neutečou. Jejich způsob podnikání je místně závislý, musí zůstat v České republice nebo odejít, a pak je nahradí jiný zájemce o spolehlivě ziskové podnikání. Zásadním argumentem proti sektorové dani je skutečnost, že každou daň rozhází a nechají prožrat svými voliči nezodpovědní politici.

Nejlepším lékem na vysoké ceny a obrana proti jejich zvyšování je konkurence. Ta na českém trhu kvůli soustavnému selhávání českého státu chybí, ať již v osobě 4. operátora nebo skutečných virtuálních operátorů. ČTÚ bohužel nechal virtuální operátory O2, T-Mobilu a Vodafonu napospas. Namísto nezávislých českých firem zde proto máme fiktivní značky síťových operátorů (Bleskmobil, Kaktus, Oskarta), firmy s jejich majetkovými podíly (Tesco Mobile, Coop Mobil), státní moloch Mobil od ČEZ nebo pouhé přeprodejce služeb síťových operátorů (PREmobil, RWE a další). V podstatě jediným větším a opravdovým virtuálem je Sazkamobil s tržním podílem slabých 1,3%.

Pokud by české vlády a odpovědné úřady přemýšlely v dlouhodobém časovém horizontu, přivedly by na trh včas 4. operátora a nové licence 700 MHz a 5G prodají s podmínkou národního roamingu čtvrtému. ČTÚ ani po 4 letech nezačal vymáhat smluvní licenční podmínky LTE, aby mohli velkým operátorům cenově a obsahově konkurovat i malí a snížit vysokou hladinu cen pro domácnosti. Jak dlouho ještě budeme na slušné tarify čekat?