Nový náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu Ivan Pilný nepřikládá cenám tarifů valný význam. Jeho prioritou je digitalizace státní správy. Bez levného přístupu k internetu pro občany? Předražování tarifů panu Pilnému někdy vadí, jindy ne. Lidé si mají pomoct sami.

Čerstvě jmenovaný politický náměstek za hnutí ANO na Ministerstvu průmyslu a obchodu  (MPO) Ivan Pilný poskytl 2. listopadu rozhovor Radiožurnálu. Do snah Českého telekomunikačního úřadu o zvýšení konkurence na trhu a zdravé tarify pro všechny hodil veřejně vidle. V odpovědích na otázky Hospodářských novin 19. listopadu nový náměstek zařadil zpátečku a spěchá budovat digitální stát.

Dlouhodobě předražované mobilní tarify a vývoz nadměrných zisků operátorů do bohatšího zahraničí nám nadělil mizerně fungující stát. Jsou důsledkem nedomyšlené strategie, projídání okamžitých zisků na úkor budoucnosti, netečnosti, pohodlnosti a alibismu Českého telekomunikačního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva obchodu a průmyslu, které mezi sebou místo spolupráce až příliš často bojují.

Po tlaku veřejnosti a nástupu nového vedení ČTÚ v r. 2012 naděje na slušnější ceny rostly. Přes dílčí úspěchy úřad nedokázal do ČR přivést 4. operátora, když nezvládl klíčovou aukci LTE v r. 2013 ani napodruhé nebo dovolil sdílet sítě dvěma operátorům na úkor třetího. Mlhavou licenční smlouvou a nevymáháním podmínek aukce prakticky vyloučil i konkurenci virtuálních operátorů a zabetonoval nesoutěžní podmínky na trhu.

Pomoci má regulace velkoobchodních cen, ta je však v nedohlednu. Úřad plně nevyužívá vyžádané kompetence a drží se při zdi, mj. při přípravě veledůležité aukce frekvencí 700 MHz v příštím roce. Přes vynaložené úsilí Radě ČTÚ schází tah na branku a ceny mobilních tarifů pro domácnosti zůstávají i po 6 letech v porovnání se Slovenskem,  Polskem nebo Rakouskem neospravedlnitelně vysoké.

Lobby operátorů se v dubnu 2017 podařilo ovlivnit druhý mandát nejhlasitějšího zastánce narovnání cen v Radě ČTÚ Ondřeje Malého. Odešel pokračovat na MPO a v lednu 2018 byl jmenován náměstkem ministra "pro internetizaci", kde se mj. snažil o zvýšení konkurence na trhu přivedením 4. operátora. K 31. říjnu byl pan Malý odvolán s roztomilým odůvodněním ministryně - za hnutí, které zavalilo živnostníky a firmy břemeny povinností a pomohlo nabrat desetitisíce nových úředníků - že mezi její priority patří snižování byrokracie ve státní správě. Na místo pana Malého nastoupil Ivan Pilný, kdysi ředitel české pobočky Microsoftu, poté Českého Telecomu nebo předseda parlamentního hospodářského výboru.

Ivan Pilný byl v letech 2014 - 2017 členem a poslancem za hnutí ANO. Koncem funkčního období převzal řízení ministerstva financí, kde připravil státní rozpočet s 50miliardovým schodkem, na vrcholu hospodářského cyklu při 3% růstu ekonomiky. Kritizoval, i oprávněně, loňskou novelu Zákona o elektronických komunikacích týkající se přechodu pozemního TV vysílání a úprav ZEK a ve finále se zdržel hlasování. Pan Pilný ještě stihl vystřídat ministerstva, kandidovat za ANO do Senátu a stát se komunálním politikem.

Jádro jeho rozhovoru pro Radiožurnál týkající se vysokých cen je v odpovědích „Já to nepovažuji za prioritu, kupodivu,“ a ke vstupu 4. operátora „Nerad bych byl, aby se tu někdo objevil, udělal nějakou marketingovou akci, a pak to prodal“. Prohlásí-li zkušený politik, že záležitost nemá prioritu, zpravidla mu současný stav nevadí. Že lze vstup 4. operátora proti zneužití smluvně ošetřit pan Pilný ví. Jasná je i podmínka dočasného zpřístupnění sítí (národního roamingu) stávajících operátorů nováčkovi, než vybuduje vlastní. ČR by nebyla první, která by takový postup použila.

Po zrušení Ministerstva informatiky již v r. 2007 a přesunu pravomocí na MPO se jen od března 2017 na postu náměstka pro digitální agendu vystřídali tři lidé. Čerstvý náměstek zpochybňuje úsilí ČTÚ o narovnání cen. Pilný politik opatrně říká: nápravu cen od státu nečekejte, poraďte si sami. Opačný názor zastával ještě v březnu 2017 při planém předvolebním apelu na operátory. Gigantický a neobvyklý rozdíl cen tarifů mezi domácnostmi a firmami nebo státní správou je prý normální, ač internet považuje za stejnou komoditu jako vodu nebo elektřinu.

Naposledy před týdnem jsme se v odpovědích Hospodářským novinám od něho znovu dozvěděli, že podpořit příchod 4. operátora tak nějak nejde, neboť hrozí problémy s ochranou hospodářské soutěže - přes pozitivní příklady jinde v EU. Cesta ke snížení cen prý vede přes virtuální operátory, jenže uváděný příklad Tesco Mobile s 50% podílem O2 žádný smysl nedává. Ivan Pilný také po právu zkritizoval měkké podmínky ČTÚ u chystané aukce frekvencí 700 MHz, která je asi poslední šancí přivést dalšího operátora.

Suma sumárum, vysoký státní úředník odpovědný za digitalizaci státní správy veřejně nahrál operátorům a tu a tam zapomíná, že státní správu nemáme pro úředníky, nýbrž pro občany. Bez cen tarifů, které by uživatele nezatěžovaly, je digitalizace úřadů sotva poloviční krok. Vláda ANO ostatně žádné peníze na digitalizaci v rozpočtu nenechala.