Červnové vydání aplikace Můj Vodafone pro Android měří i rychlost mobilního připojení k internetu. Přenesená data vás nebudou nic stát a operátor bude na měření vlastní aplikací reagovat vstřícněji než na údaje odjinud.

Pokrytí území a obyvatel ČR rychlým 4G/LTE mobilním internetem se v poslední době zlepšilo, O2, T-Mobile a Vodafone pokrývají každý takřka 90% území a 98% populace. Český telekomunikační úřad, o jehož údaje tvrzení opíráme, ale pokrytí neměří, nýbrž počítá z údajů dodávaných operátory a z modelů šíření signálu. Metodika ČTÚ také nahrává spíš operátorům než uživatelům. Praktickou zkušenost uživatele nenahrazuje.

Operátoři uvádějí vlastní údaje z měření a výpočtů (zde pokrytí O2, T-Mobile a Vodafone), kterým po minulých zkušenostech s 3G sítěmi můžeme a nemusíme věřit. Nejvýstižnější údaje o skutečném pokrytí území a propustnosti mobilních sítí v ČR poskytují samotní uživatelé.

Nedávno aktualizovaná mobilní aplikace Netmetr (CZ.NIC) nezávislá uživatelská měření shromažďuje, a to ze všech mobilních sítí. Je objektivní a každý má možnost sledovat výsledky měření ostatních účastníků. Nevýhodou je spotřeba drahých mobilních dat, která měření z tarifu ukousne. Není jich právě málo, podle rychlosti i 50-60 MB za jediný pokus.

Údaje ČTÚ i Netmetru operátoři znají a kdo jiný než operátor by měl dokonale vědět, jak jeho síť funguje. Vodafone se i tak rozhodl zapojit do měření své zákazníky prostřednictvím nové verze aplikace Můj Vodafone pro Android. Operátor díky ní obdrží měřící údaje nezprostředkovaně, definovaným způsobem a pohledem uživatele.

Zákazník se kdykoliv dozví vlastní rychlost a odezvu spojení přímo od svého operátora, který by už neměl naměřené údaje zpochybňovat. Měření - na rozdíl od Netmetru - uživatele nic nestojí, protože přenesená data Vodafone neúčtuje. Údaje by mohly hezky přibývat.

Vodafone si zřejmě věří a měření mohou být dobrým marketingovým tahem pro obnovení důvěry zákazníků. Uvidíme podle výsledků, zda a v jaké podobě je Vodafone zpřístupní. Můj Vodafone zatím ukazuje běžnou mapu pokrytí území z webu operátora a zobrazí jen výsledky vlastních měření uživatele, sběr dat bude chvíli trvat.

Všechny měřící nástroje a metody přispívají k realističtějšímu obrazu mobilních sítí v ČR. Nemusíme už spoléhat jen na tvrzení operátora, které se v minulosti až příliš často lišilo od zkušenosti zákazníka.