ČTÚ otočil o 180° a neuloží dočasnou regulaci na velkoobchodním mobilním trhu. Antimonopolní úřad  hospodářská soutěž v telekomunikacích nezajímá. Je přitom zajedno s Evropskou komisí, jejíž vyjádření ani nečetl.

Český telekomunikační úřad vydal 8.4. tiskovou zprávu, že velkoobchodní trh mezi mobilními a virtuálními operátory teď nebude regulovat:

"Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s výsledky veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám, ve kterém byla navržena dočasná regulační opatření na velkoobchodním trhu... Rada ČTÚ nyní rozhodla, že tento postup nevyužije."

Co tomuto fiasku předcházelo? Léta (pozdních) příprav, testů a analýz mobilního trhu. Loni v září vyústily ve zjištění úřadu, že mobilní velkoobchod je potřeba regulovat. Konečnou analýzu trhu odeslal ČTÚ počátkem letošního roku Evropské komisi, která v únoru návrh na regulaci definitivně odmítla. Přesto úřad 1. března regulaci velkoobchodu znovu navrhl, a to na základě prakticky stejných dat. Následoval ostrý nesouhlas Evropské komise, na který úřad zareagoval stažením návrhu.

K navrhované regulaci se vyjádřil také antimonopolní úřad (ÚOHS). Nehodnotil prý obsah, jen závěry analýzy ČTÚ, což mu nevadilo přiklonit se ke stanovisku Evropské komise, které podle vlastních slov nečetl. Neměl prý ani data, kterými disponuje ČTÚ. Požádal o ně? Důvody k regulaci trhu ale nejsou podle ÚOHS zřejmé. Jinými slovy, vyšší velkoobchodní než maloobchodní ceny mobilních operátorů jsou podle antimonopolního úřadu v pořádku.

Jak je to s povinnou velkoobchodní nabídkou mobilních operátorů ve skutečnosti? Odcitujme z podmínek a závazků k udělení práv ke kmitočtům 4G sítí, které v r. 2013 vysoutěžily O2, T-Mobile a Vodafone:

"Za účelem splnění Závazku velkoobchodní nabídky podle této kapitoly 5.7.2 Vyhlášení se Žadatelé zavážou po dobu 12 let ode dne právní moci přídělu rádiových kmitočtů na výzvu zájemce o velkoobchodní nabídku jednat s každým zájemcem v dobré víře o uzavření dohody o umožnění přístupu k veřejné komunikační síti provozované s využitím rádiových kmitočtů získaných na základě tohoto výběrového řízení, respektující a umožňující (s přihlédnutím k technickým možnostem dotčené sítě) poskytování nezávislých a celoplošných služeb elektronických komunikací ze strany zájemce. Tomu musí odpovídat zejména cena za toto umožnění přístupu k vlastní síti, která musí být přiměřená rozsahu (ve smyslu podílu vlastní infrastruktury) a povaze služeb, které mají být prostřednictvím hostitelské sítě poskytovány. Výše ceny za poskytnutí velkoobchodní nabídky podle této kapitoly 5.7.2 Vyhlášení musí umožňovat stejně efektivnímu operátorovi ziskové podnikání na podřazeném trhu nebo trzích."

Ptáte-li se, co se stane teď, když oba české úřady selhaly na celé čáře, odkážeme vás nejprve na rekapitulaci stavu mobilního trhu podle ČTÚ, který mj. uvedl: "Vzhledem k informacím obdrženým od ... se úřad domnívá, že závazek poskytnout přístup na základě národního roamingu v rámci 5G aukce nebude ze strany O2 naplněn dříve než v r. 2023, pokud vůbec..."

Očekávat se proto dá plné ovládnutí českého trhu O2, T-Mobilem a Vodafonem, zpochybnění národního roamingu i pro sítě 5G, ještě vyšší ceny telekomunikačních služeb, než máme dosud, a pokračující likvidace nezávislých virtuálních i síťových operátorů. ČTÚ a ÚOHS nejspíš také přišly o zbytek respektu, který ještě měly.