Nejnižší ceny mobilního internetu pro domácnosti od O2, T-Mobilu a Vodafonu byly vyšší než ceny virtuálních operátorů. Uvážíme-li však slevy za odběr dalších služeb, byly ceny O2, T-Mobilu a Vodafonu výhodnější. Hladina cen mobilního internetu v ČR zůstává ve srovnání s blízkým zahraničím neúměrně vysoká.

Mobilní hovorové a textové služby od různých operátorů jsou vzájemně zastupitelné bez znatelných rozdílů v kvalitě, ale toto pravidlo neplatí pro mobilní připojení k internetu. O2, T-Mobile a Vodafone prodávají svým zákazníkům rychlé připojení LTE, zatímco virtuálním operátorům poskytují připojení v sítích 3G s nízkou rychlostí, propustností a především slabým pokrytím území ČR. Přístup do svých LTE sítí prakticky blokují vysokými cenami referenčních nabídek pro virtuály.

Ke srovnání cen mezi síťovými a virtuálními operátory jsme použili metodiku spotřebních košů vycházející z doporučení OECD. Ve srovnání nerozlišujeme mezi tarify s časovým závazkem a bez závazku. Ceny jsme porovnali u tarifů bez vazby na další služby a pro tarify se stejným obsahem dat, jejichž ceny operátoři zvýhodnili díky odběru další telekomunikační služby, typicky mobilního hovorového tarifu.

Spotřební koše pokrývají spotřebu od velmi nízké 150 MB až po velmi vysokou 10 000 MB mobilních dat za měsíc. Nemá-li operátor tarif s přesně požadovaným objemem dat v koši, bereme cenu nejbližšího tarifu s objemem dat vyšším.

Z prvního obrázku pro samostatné datové tarify vyplývá, že nižší ceny pro připojení k internetu zájemce nalezne vždy u virtuálního operátora (MVNO, zelená čára) než u O2, T-Mobilu a Vodafonu. Doplňme, že i bez časového závazku. Při nízké spotřebě dat je nejdražší T-Mobile, při vysokých spotřebách Vodafone.

U datových tarifů se sníženými cenami diky odběru další telekomunikační služby O2, T-Mobilu a Vodafonu už nejsou ceny virtuálních operátorů lepší síťových. Situace je opačná než na prvním obrázku až na vyšší ceny O2 v oblastí vysoké spotřeby dat.

Jak jsme v úvodu uvedli, nejen ceny hrají u mobilního připojení k internetu roli. Důležité je především pokrytí území ČR datovým signálem, rychlost spojení a propustnost datové sítě. Velmi zjednodušeně to, zda operátor poskytuje datové připojení v upřednostňované síti LTE nebo v nedokončené síti 3G s nedostatečným pokrytím. Při čistě cenových srovnáních se tento efekt pochopitelně neprojevuje, v praxi ale může být silnější než cena.

Abychom ukázali, jak silný vliv pokrytí má, porovnejte si pokrytí 3G a LTE sítí u Vodafonu podle vlastních údajů operátora. Obrázek vlevo znázorňuje pokrytí sítí 3G, vpravo 4G/LTE. Stejný obrázek poskytují i datové sítě O2 a T-Mobilu. Česká republika zůstala sítěmi 3G nepokryta.

Zákazníci nikdy nedostavěných sítí 3G a tudíž virtuálních operátorů jsou znevýhodněni. O2, T-Mobile a Vodafone nejen že značně ušetřili za 3G výstavbu, ale nyní tuto skutečnost ještě zneužívají, když virtuální operátory nepouštějí za přijatelných podmínek do svých sítí LTE, zatímco své vlastní nízkonákladové značky konkurující virtuálům LTE internetem zásobují.

Někteří virtuálové v síti T-Mobile přesto ořezané LTE připojení poskytují za zvláštní příplatek, nikoliv ovšem na základě referenční nabídky operátora, a s nižší rychlostí než nabízí síťový operátor. Kupříkladu u GoMobilu je LTE přístup za příplatek 15 - 20 Kč/měsíc při rychlostech 5 - 20 Mbit/s. Ač snížená rychlost není pro běžného uživatele zdaleka tak kritická jako pokrytí a tyto rychlosti pro běžné užití vyhovují, samotný T-Mobile nabízí teoretickou rychlost LTE  řádově vyšší než GoMobil.

Zákazníci nezávislých virtuálních operátorů O2 a Vodafonu žádný LTE internet nemají, protože ho O2 ani Vodafone virtuálům ve své síti ekonomicky přijatelně neposkytují. Výsledkem kšeftování s mobilním připojením k internetu je pokřivený trh, zneužívání přístupu k LTE sítím a výrazně vyšší ceny mobilního připojení k internetu v ČR než u sousedů. Příčinu stavu, ale i jeho řešení hledejme především u ČTÚ, které je zodpovědné za nakládání s národním bohatstvím v éteru.