Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. vydělila pasivní část své bezdrátové sítě do nové firmy T-Mobile Infra CZ s.r.o. s cílem uspořit na nákladech sdílením pasivní infrastruktury s dalšími zájemci. Aktivní část sítě zůstává v majetku operátora.

Česká větev telekomunikačního byznysu globálního Deutsche Telekomu působícího v ČR jako T-Mobile Czech Republic a.s. koncem minulého roku následovala příkladu nadnárodního majitele a převedla svoji pasivní infrastrukturu do vlastnictví v dubnu založené společnosti T-Mobile Infra CZ s.r.o.

Jde o víceméně standardní krok, ke kterému postupně dospěli operátoři po celém světě, nejen v Evropě nebo v České republice. Před 7 lety proběhlo v jiném rozsahu vydělení CETINU z O2, současného vlastníka a provozovatele mobilní a pevné sítě O2, nebo u Vodafonu. Ten byl mj. zájemcem o odkoupení pasívní infrastruktury T-Mobilu do své společnosti Vantage Towers, která také obhospodařuje pasivní část sítě.

Pasivní infrastruktura zahrnuje příslušně vybavená místa, tj. pronajaté prostory, budovy, věže, stožáry, elektrické rozvody, generátory apod., ve kterých jsou umístěny aktivní prvky mobilní sítě. Ty tvoří radiové uzly a přenosová zařízení: vysílače/přijímače, antény, síťové přepínače, servery, databáze a software pro provoz, řízení a rozvoj bezdrátové sítě.

Vydělení pasivní infrastruktury do nové společnosti by mělo snížit provozní a investiční náklady T-Mobilu, zvýšit jeho ziskovost a snížit zadlužení. Nová firma T-Mobile Infra CZ bude část pasivní infrastruktury nevyužívané přímo operátorem pronajímat a sdílet s jinými zájemci.

Z pohledu koncového zákazníka mobilního operátora jde spíše o zajímavost - oddělení pasivní infrastruktury by na ceny nemělo mít vliv. Věřme, že se projeví ve zkvalitnění aktivní části infrastruktury T-Mobilu.