Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) ve vlastnictví PPF oznámila plány na další zvyšování rychlosti internetu ve svých sítích. V loňském roce se průměrná rychlost fixního přístupu do sítí CETINu zvýšila o 25% na 105 Mbit/s.

CETIN udává, že provozuje nejrozsáhlejší mobilní, fixní a optickou síť v České republice čítající cca 20 milionů km metalických přípojek a 38 tisíc km optické páteřní sítě. Své hlasové, datové a internetové služby poskytuje velkoobchodně mj. všem českým mobilním operátorům a poskytovatelům pevného internetu, které pak obsluhují české domácnosti např. xDSL internetem.

CETIN se pochlubil, že v průběhu minulého roku rozeběhl naplno výstavbu optických přípojek a prakticky dokončil plošnou modernizaci starší metalické sítě. Obojí mělo vést k navýšení průměrně dostupné rychlosti v přístupové síti CETINu, která se oproti roku 2019 zvýšila o 25 % na stávajících 105 Mbit/s. Podrobnější rozdělení přípojných rychlostí k 31.12.2020 uvádí tabulka (zdroj CETIN).

CETIN také oznámil plány na další vylepšování sítě. V loňském roce uvedl do provozu 30 tisíc optických přípojek, pro letošní rok jich má v plánu 3x víc. Do konce 2021 chce provozovat 150 tisíc gigabitových přípojek a do roku 2027 jeden milion optických.