Prioritami Českého telekomunikačního úřadu pro rok 2018 jsou podpora hospodářské soutěže v elektronických komunikacích, především u mobilních služeb. Úřad chce rovněž podpořit technologický rozvoj sítí nové generace a rozšíření mobilních sítí 5G.

Na svém posledním loňském zasedání 22. prosince si Rada ČTÚ uložila úkoly v telekomunikacích pro tento rok. ČTÚ se podle vlastních slov zaměří na dokončení tříkriteriálního testu mobilního velkoobchodního trhu a procesů ukládání cenových a nápravných opatření na základě analýz trhů provedených již v r. 2017.

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) bude ČTÚ usilovat o odstranění překážek výstavby sítí a podílet se na formulaci podmínek pro 2. výzvu dotačního programu NGA. Úřad přichystá návrh způsobu provedení a podmínek výběrového řízení na uvolněné kmitočty v pásmu 700 MHz vhodné pro mobilní datové sítě. Konkrétně se chce ČTÚ soustředit na tyto úkoly.

Analýzy trhů elektronických komunikací
ČTÚ chce dokončit ukládání cenových a nápravných opatření podle výsledků IV. kola analýz trhů. Hodlá vydat rozhodnutí CEN 3a, REM 3a, REM 3b a REM 4 (jde o cenová a nápravná opatření u velkoobchodních služeb) a řešit podněty při neplnění uložených povinností.

V rámci monitoringu trhu elektronických komunikací ČTÚ dokončí předběžnou analýzu trhu mobilního backhaulu (propojení páteřních sítí s místními sítěmi a základnovými buňkami mobilní sítě) a připraví zprávu o stavu a vývoji trhu elektronických komunikací v ČR se zaměřením na pevné a mobilní služby a přístup k internetu.

U cenové regulace chystá úřad průběžné hodnocení úrovně cen velkoobchodních 4G/LTE nabídek podle podmínek aukce 2013 a vyhodnocení cenového vývoje na trhu mobilních (zejména datových) služeb, včetně mezinárodního srovnání. Úřad v minulosti od síťových operátorů striktní plnění podmínek aukce nevyžadoval, a tak i proto máme v ČR vysoké ceny mobilních dat.

Podpora rozvoje sítí a služeb elektronických komunikací
ČTÚ se bude ve spolupráci s MPO podílet na přípravě a případné realizaci 2. výzvy dotačního programu NGA pro výstavbu rychlých datových sítí s vysokorychlostním internetem. Chce pokračovat v jednáních v pracovní skupině MPO Nedotační podpora a odstranit bariéry výstavby sítí nové generace.

ČTÚ bude dál zajišťovat funkci jednotného informačního místa (JIM) a rozhodovat spory o přístup k technické infrastruktuře. Dále by mělo být ukončeno meziresortní připomínkové řízení k návrhu změny nařízení vlády č. 154/2005 Sb., s cílem snížit poplatky za využívání rádiového spektra.

ČTÚ připraví vládní návrh postupu a podmínek výběrového řízení na uvolněné kmitočty v pásmu 700 MHz pro rozšíření mobilního internetu a podmínky výběrového řízení pro aukci na kmitočty pásma 3400 až 3600 MHz.

Prosazení čehokoliv, co by zlepšilo situaci na českém telekomunikačním trhu, trvá českému státu stále příliš dlouho. Řada změn a události, které mezitím proběhnou, mají nevratný charakter, jinde nám pro změnu ujíždí nebo už ujel vlak. Jen těžko budou např. virtuální operátoři dobývat zpět jednou ztracený trh, stát znovu získávat finance na dotovanou výstavbu rychlých sítí, nemluvě o prostředcích českých domácností, které už nenávratně odtekly a stále ještě tečou do zahraničí.