Český telekomunikační úřad plánuje do konce února spustit srovnávací nástroj cen a kvality veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací.

Na podzim r. 2019 Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu 311/2019, kterou upravila zákon o elektronických komunikacích 127/2005 Sb. Součástí změn byla mj. povinnost ČTÚ zveřejnit bezplatný srovnávací nástroj, který umožní porovnávat a posuzovat veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Vedle něj mohou působit i úřadem certifikované srovnávače jako Tarifon. Sněmovna uložila ČTÚ zprovoznit nový nástroj do 9 měsíců od nabytí účinnosti novely zákona, kterou stanovila na 1. dubna 2020.

19. března 2020 vydal Český telekomunikační úřad výzvu k podání nabídky na veřejnou soutěž pro zhotovení srovnávače a jeho následný tříletý servis, v předpokládané ceně 3,2 mil Kč bez DPH. V proběhlém tendru, do kterého se přihlásilo 20 firem (Tarifon nabídku nepodal), zvítězila brněnská společnost CHAPS. 15. prosince úřad oznámil, že společně s dodavatelem spuštění této nové služby pro spotřebitele chystá.

Z vyhlášky 582/2020 jsou operátoři mj. povinni ČTÚ sami předávat informace k naplnění databáze srovnávacího nástroje: určené parametry mobilního volání, mobilního internetu, volání a internetu v pevném místě a televize. 18. ledna ČTÚ v tiskové zprávě uvedl, že zahájil registraci a sběr dat od operátorů, s termínem předání dat o mobilních službách do konce ledna a všech ostatních služeb do konce března.

Podle posledního oznámení úřadu bude porovnávač služeb a operátorů spuštěn pro veřejnost během února.

Aktualizace 3.3.: 1.3. byl nástroj ČTÚ v omezené verzi spuštěn.