Operátoři, vydražitelé přenosových kmitočtů 3400 - 3600 MHz pro sítě 5G nebo LTE a pásma 700 MHz, které je vhodné pro budování celoplošné mobilní sítě, budou nejspíš známi až v červenci 2020.

Aukce přenosových kmitočtů pro sítě 5G nabrala menší zpoždění. 15. října to oznámil Český telekomunikační úřad, když zveřejnil nový harmonogram aukce. Soutěž měla původně proběhnout v lednu příštího roku, nyní úřad termín aukce posunul na duben 2020. V lednu má být soutěž teprve vyhlášena a kdo ví, zda bude.

Výběrové řízení, které ČTÚ chystá, je jednak klíčové pro nové služby sítí 5G, které budou mobilní operátoři v budoucnu nabízet, jednak představuje na dlouho poslední možnost, jak přivést na český trh konkurenci a nižší ceny prostřednictvím čtvrtého mobilního operátora. Dopad technologií 5G na spotřebitele bude zprvu nevýznamný - dnešní LTE sítě jsou pro mobilní uživatele dostatečné. 5G osloví především firmy, výjimečně skupiny spotřebitelů, kteří potřebují vysoké rychlosti, přenosové kapacity a nízké prodlevy v nových sítích.

O příčinách posunu termínu se můžeme jen dohadovat, zpráva ČTÚ ale naznačuje souvislost s podmínkami chystané aukce: "V návaznosti na proběhlou veřejnou konzultaci návrhu podmínek Výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz (dále jen „výběrové řízení“), a navazující konzultace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje předpokládané rámcové termíny provedení výběrového řízení."

Podmínky chystané aukce 5G možná ideální nejsou, a nejspíš ani kvůli komplexnosti soutěže a protichůdným cílům nebudou. ČTÚ s ministerstvem průmyslu asi doladí mantinely soutěže na základě zkušeností z aukce LTE v r. 2013, veřejné i osobní diskuse a konzultací s operátory, a zohlední strategickou důležitost vysokorychlostní 5G sítě. Důležitý bude konečný postoj ministerstva, které se zatím příliš neprojevovalo.

Nastavení mj. národního roamingu a rozvojových kritérií je pro vstup 4. operátora i konkurenceschopnost virtuálních operátorů sice důležité, ještě důležitější je však vybudování rychlé 5G sítě přístupné všem operátorům v místech, kde bude nejdříve potřeba. Domácnosti vystačí se současnými LTE sítěmi, průmysl nikoliv.

Nový termín aukce znamená, že frekvence 700 MHz, uvolněné ukončením pozemního televizního vysílání DVB-T v červnu 2020, zůstanou měsíce nevyužité. S takovou drobností se lze výměnou za konkurenční trh a rozumnou koncepci budování LTE a 5G sítí jistě smířit.

Harmonogram ČTÚ z 15.10. uvádí následující milníky veřejné soutěže 5G:

  • vyhlášení výběrového řízení (zveřejnění dokumentace): začátek ledna 2020
  • podávání přihlášek do výběrového řízení: polovina února 2020
  • zahájení elektronické aukce: duben 2020
  • vydání rozhodnutí o udělení přídělů rádiových kmitočtů: červenec 2020