Evropská komise potřetí a definitivně zamítla návrh Českého telekomunikačního úřadu na regulaci velkoobchodního trhu s mobilními daty. Podle EK má ČTÚ dostatek vlastních nástrojů na zlepšení konkurence na českém mobilním trhu.

Český telekomunikační úřad včera informoval, že Evropská komise znovu vetovala jeho návrh na regulaci velkoobchodního trhu s mobilními daty v ČR. Ani dopracovaný a doplněný návrh analýzy podle mluvčí úřadu nepřesvědčil Evropskou komisi, že síťoví mobilní operátoři O2, T-Mobile a Vodafone jednají ve shodě a tím dochází k omezování konkurence. ČTÚ pokračuje v kontrole plnění závazků z aukcí.

Podle Evropské komise "ČTÚ poukázal na skutečnost, že maloobchodní ceny mobilních telekomunikačních služeb jsou v České republice obzvlášť vysoké. Virtuální mobilní operátoři podle ČTU nejsou schopni nabízet konkurenceschopné služby kvůli údajně nevýhodným vstupním podmínkám. ČTÚ proto navrhl označit všechny tři mobilní operátory, tedy O2, T-Mobile a Vodafone, za subjekty disponující společnou významnou tržní silou. ČTÚ však neprokázal, že byla naplněna kritéria pro společné dominantní postavení".

Sdružení evropských regulátorů BEREC názor Evropské komise podpořilo. Vyjádření Evropské komise si můžete v originále přečíst zde, reakci Českého telekomunikačního úřadu tady.

ČTÚ dále oznámil, že bude pokračovat v prověřování plnění závazků z aukcí přenosového spektra, zejména závazku velkoobchodní nabídky pro tzv. light MVNO z aukce kmitočtů pro sítě 5G, kde prý na základě iniciativy úřadu už došlo k úpravě a zveřejnění nových referenčních nabídek. Úřad se údajně s jejich podmínkami detailně seznamuje a případně zváží další postup s cílem zajistit, aby tyto nabídky poskytovaly zájemcům z řad MVNO efektivní možnost pro jejich nabídku služeb na maloobchodním trhu.

Úřad říká, že bude vývoj na trhu mobilních služeb v České republice monitorovat. Jakkoliv si je ČTÚ prý vědom, že z hlediska kvality poskytovaných mobilních služeb a jejich dostupnosti (pokrytí) si ČR nestojí špatně, bude i nadále věnovat pozornost cenové úrovni. V případě, že by se situace na trhu v následujícím období nezlepšila, posoudí opětovně existenci předpokladů pro uplatnění regulace.